Publikation

Udveksling af oplysninger, hvidvask og straf

Grænseoverskridende skatteunddragelse og brugen af skattelykonstruktioner er en betydelig udfordring for det internationale samfund. Det er derfor afgørende, at den danske lovgivning er tilstrækkelig robust til at imødegå international skatteunddragelse ved brug af skattely. I rapporten fremsætter Skattelovrådet en række anbefalinger, fx øget samarbejde mellem myndigheder, forskere m.fl. og fokus på øget opdagelsesrisiko frem for skærpede straffe.

Download
pdf (444,9 KB)