Publikation

Trusts

Skattelovrådet har analyseret den skattemæssige praksis for trusts. Trust er ikke omfattet af dansk lovgivning og kan hermed udgøre en særlig udfordring i forbindelse med skatteundgåelse og skatteunddragelse. Skattelovrådet vurderer, at eventuelle problemer vedrører trusts, der administreres i udlandet. Skattelovråd anbefaler, at der gennemføres en række stramninger af skattelovgivningen for at sikre, at udenlandske trusts ikke benyttes til skatteundgåelse i Danmark.

Download
pdf (434,7 KB)