Publikation

Rapport om selvanmeldelse

Selvanmeldelse blev et selvstændigt emne i Skattelovrådets drøftelser om en styrket indsats mod skattely, som blev igangsat i 2017. I rapporten om selvanmeldelse anbefaler Skattelovrådet, at der ikke indføres en ny straflempelsesordning, men at der overvejes en række ændringer af den eksisterende generelle selvanmeldelsesordning.

Download
pdf (8,7 MB)