Publikation

Rådgiveransvar

Skattelovrådet har undersøgt rådgiveres rolle i forbindelse med skatteplanlægning, herunder om de gældende regler er tilstrækkeligt robuste eller om der bør iværksættes yderligere tiltag som led i bekæmpelse af skattely. Skattelovrådet vurderer, at lovgivningen generelt er robust, men lægger op til at formalisere en række anbefalinger for grænseoverskridende skatterådgivning i et kodeks.

Download
pdf (344,7 KB)