Publikation

Den tredje gruppe på arbejdsmarkedet

Skattesystemet skal følge med, når det danske arbejdsmarked er i forandring. Derfor har Skattelovrådet undersøgt skatte- og momsmæssige udfordringer for den tredje gruppe på arbejdsmarkedet, dvs. personer der hverken kan karakteriseres som klassiske lønmodtagere eller selvstændigt erhvervsdrivende. Udfordringerne er ikke nye, men nye former for beskæftigelse har gjort problemstillingen bredere.

Download
pdf (11,5 MB)