Publikation

Den tredje gruppe på arbejdsmarkedet - Delrapport II

Skattesystemet skal følge med tiden og indrettes, så det tager højde for nye beskæftigelsesformer. Det gælder også for den tredje gruppe på arbejdsmarkedet, dvs. personer der hverken kan karakteriseres som klassiske lønmodtagere eller selvstændigt erhvervsdrivende. I rapporten præsenterer Skattelovrådet en række anbefalinger, der kan bidrage til en mere enkel og korrekt betaling af skatter og moms for denne gruppe.

Download
pdf (25,6 MB)