Skatteministeriets værdier

Arbejdet i Skatteministeriets departement bygger på fire grundværdier. De er vores rettesnor i det daglige arbejde og udgangspunktet hver gang, vi går til en opgave.

Skatteministeriets fire værdier er pejlemærker for den måde, vi arbejder på. De udgør en rød tråd på tværs af vores tilgang til opgaverne og vores ledelses- og personalepolitikker, og de spiller også en væsentlig rolle ved de årlige PULS- og lønsamtaler.

Vi er faglige

Faglighed er Skatteministeriet. Høje ambitioner og fælles mål om kvalitet, integritet og transparens er kernen i alt, hvad vi gør. Faglighed handler for os både om dyb viden og om forståelse for processer. Vores arbejde kræver, at vi kommer til bunds i stoffet, men også at vi forstår at drive en grundig og pragmatisk proces.

Vi tager ansvar

Ansvarlighed er forudsætningen for at have så stor indflydelse, som vi har. Vi tager ansvar for at de løsninger, vi leverer, fungerer i dag, og er forberedt til i morgen. Alt sammen for at sikre et stabilt og korrekt skattesystem til gavn for borgere, virksomheder og samfundet som hele.

Vi arbejder sammen

Samarbejde handler om, at vi kun kan levere den højeste kvalitet, når vi er i dialog med vores omverden. Vi samarbejder formelt og uformelt i hele koncernen om at løfte kvaliteten i alt, hvad vi gør. Dialog og sparring er en forudsætning for, at vi kan skabe robuste og gode løsninger.

Vi har udsyn

Udsyn er et krav, fordi vores arbejde har så store konsekvenser for det danske samfund. Vi må aldrig lukke os om os selv. Vores store berøringsflade kræver, at vi tænker bredt og langsigtet og orienterer os i forhold til, hvad der foregår omkring os. Udsyn er en forudsætning for at leve op til det ansvar, vi har.