Retssager

Der er udarbejdet særlige retningslinjer for retssager, hvor Skatteministeriet optræder som part.

Retssagsvejledningen beskriver de overordnede principper for behandlingen af retssager om skatte- og afgiftsregler, hvori Skatteministeriets optræder som part, og hvor et skatte-, vurderings- eller motorankenævn, Skatteankestyrelsen eller Landsskatteretten efter lovgivningen er sidste administrative klageinstans.

Læs mere i retssagsvejledningen