Stab og Kommunikation

Stab og Kommunikation er én af departementets tre afdelinger. Læs mere om afdelingen og dens kontorer her på siden.

Stab og Kommunikations primære formål er at sikre solid, professionel betjening og rådgivning af topledelse og forretning – på tværs af fagligheder som procesforståelse, policy-tænkning og kommunikation – og inden for discipliner som sekretariatsbistand, planlægning, styring, projektledelse og kommunikationsrådgivning. Væsentlige opgaver er bl.a. minister- og ledelsesbetjening, politisk kommunikation, presse og koncernkommunikation. Afdelingen samarbejder bredt med de øvrige afdelinger i departementet samt koncernens 9 styrelser.

Afdelingen består af fire kontorer og har en afdelingschef, Hanne Kristensen. 

Afdelingens kontorer

Nedenfor kan du læse mere om kontorerne og centeret og deres formål og ansvarsområder:

 • Forretningskommunikation og Digitale Kanaler

  Forretningskommunikation og Digitale Kanaler har til formål at sikre kvalitet, konsistens og strategisk fokus i forretningskommunikationen på tværs af koncernen. Kontoret fører tilsyn med styrelsernes kommunikation og er ansvarlig for departementets kanaler, herunder skm.dk, Facebook og LinkedIn. Kontoret har ansvaret for koncernens employer branding samt ansvaret for en lang række værktøjer, fx skabeloner, design mv. Derudover bidrager kontoret til ministeriets kommunikationsaktiviteter, herunder politiske udspil og pressemøder og foretager måling og evaluering af koncernens kommunikation og omdømme.

 • Minister- og Departementschefssekretariatet

  Minister- og Departementschefssekretariatet har til formål at varetage den daglige betjening af minister og departementschef. Kontoret har ansvaret for prioritering af ministerens og departementschefens kalender

   

 • Policy og Publikationer

  Policy og Publikationer har til formål at koordinere og planlægge politiske forløb og udspil fra Skatteministeriets koncern. Kontoret har en koordinerende rolle i forbindelse med den strategiske og praktiske planlægning af politiske udspil. Kontoret udarbejder desuden taler og oplæg til minister og departementschef og koordinerer departementets interessentstrategi.

 • Pressekontoret

  Pressekontoret har til formål at varetage skatteministerens og ministeriets tilstedeværelse og udmeldinger i medierne. Kontoret rådgiver minister og ledelse i diverse sager i forhold til medierne og tager del i centrale politiske forløb – både i den forberedende og i den udførende del. Kontoret udarbejder pressemateriale, herunder beredskaber, Q&As, pressemeddelelser mv., og er med til at planlægge events og konferencer, såsom Folkemødet og Skattepolitisk Døgn. Kontoret rådgiver desuden styrelser og direktører i koncernen og koordinerer presseaktiviteter med Statsministeriet.