Skatteministeriet

Aktuelle udbud

Her kan du finde information om aktuelle udbud fra Skatteministeriets departement. Siden opdateres løbende.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Aktuelle udbud

Udbud af Kontrakt om udvikling af koncernintranet til Skatteministeriets koncern

Som led i regeringens plan ”Fra én til syv styrelser – skatteforvaltningen 2021” vil det nuværende SKAT gennemgå en reorganisering og fra d. 1. juli 2017 blive delt op i syv nye styrelser.

Skatteministeriets koncern udbyder en kontrakt om udvikling af et nyt koncernintranet, der skal kunne benyttes af departementet og samtlige styrelser i Skatteministeriets koncern. Intranetløsningen skal være baseret på SharePoint Online-platform.

- Udbudsbekendtgørelse
- Udbudsbetingelser

- Bilag-A1-Tilbudsbrev
- Bilag-A2-ESPD
- Bilag-A3-Støtteerklæring

Kontrakt (revideret d. 22. december 2017)

- Bilag 1 - Leverancebeskrivelse
Bilag 1A - Kundens kravspecifikation (revideret d. 20. december 2017)
Bilag 1B - Løsningsbeskrivelse 
Bilag 1C - Kravmatrix (revideret d. 20. december 2017)
Bilag 2 - Kundens it-miljø
Bilag 3 - Ændringshåndtering 
- Bilag 4 - Samarbejdsorganisation (revideret d. 30. november 2017)
Bilag 5 - Vederlag
Bilag 6 - Bestillingsskema
Bilag 7 - Afprøvning
Bilag 8 - Databehandleraftale (revideret d. 20. december 2017)

Spørgsmål og svar pr. 30.11.2017 
Spørgsmål og svar pr. 06.12.2017
Spørgsmål og svar pr. 11.12.2017
Spørgsmål og svar pr. 14.12.2017
Spørgsmål og svar pr. 18.12.2017
Spørgsmål og svar pr. 20.12.2017
Spørgsmål og svar pr. 21.12.2017
Spørgsmål og svar pr. 22.12.2017
Spørgsmål og svar pr. 28.12.2017
Spørgsmål og svar pr. 01.01.2018Orientering om Implementerings Center Told (ICT)

Implementerings Center Told (ICT) er etableret af Skatteministeriet med det mål at etablere nye systemer til understøttelse af EUTK krav.
Nedenstående materiale beskriver de udfordringer Told området pt. står over, samt de overordnede mål, der pt. er sat op for programmet.

General information regarding ICT
- Market Dialogue - ICT (Customs)
- Market Dialogue Document
- Appendix 1 - questionnaire
- Implementerings Center Told
- Prior notice dialog

Tilbagemelding fra ICT på markedsdialogen i juli 2017
Vedlagt referat fra markedsdialogen, tentativ tidsplan frem mod det første udbud, samt materiale der blev præsenteret på dialogmøderne i juli 2017.

- Følgenotat - markedsdialog tilbagemelding
- Præsentationsmateriale
- Tentativ tidsplan

The following is the external summary from the ICT test days, of the customs solution, with four different Vendors.

Atos

IBM

Netcompany & Intrasoft 

DXC, European Dynamics & BDO

A follow-up meeting will be held in the beginning of 2018 where more information regarding the expected tender material and tender process will be explained. ICT encourages all interested parties to participate in this meeting. Information about future meetings and information about future tenders will be made publicly available on the TED database and The Ministry of Taxations’ webpage.

Konkurrencemateriale for indkøb af juridiske tjenesteydelser til advokatundersøgelse af forholdene vedrørende SKATs udbetaling af refusion af udbytteskat

OBS: 
Skatteministeriets hjemmeside har været nede i to dage. På den baggrund forlænges fristen for afgivelse af tilbud til tirsdag den 24. januar.

Det er politisk besluttet at igangsætte en uvildig advokatundersøgelse af forholdene vedrørende SKATs udbetaling af refusion af udbytteskat.

Det gælder både en beskrivelse af det administrative ansvar i SKAT og Skatteministeriet og en beskrivelse af ministres rolle i sagen. Undersøgelsen ønskes afsluttet ultimo 2017.

Udbudsbekendtgørelse
Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Aftale om levering af juridisk bistand
Konkurrencebetingelser

- Bilag 1 - Tidsplan
- Bilag 2 - Kravspecifikation
- Bilag 2a - Endelig aftaletekst
- Bilag 2b - Kommissorium advokatundersøgelse
- Bilag 3 - Advokatens Løsningsbeskrivelse
- Bilag 4 - Prisbilag
- Bilag 5 - CVer
- Bilag 6 - Databehandleraftale
- Bilag A1 Tro & love erklæring
- Bilag A2 Konsortieerklaering

- Redegørelse fra Borger- og retssikkerhedschefen
- SIRs rapport om SKATs administration af udbytteskat og refusion af udbytteskat
SKATs forvaltning af og Skatteministeriets tilsyn med refusion af udbytteskat

Spørgsmål og svar pr. 06.01.2017
Spørgsmål og svar pr. 13.01.2017 
 -Skematisk oversigt - datamateriale til udlevering i advokatundersøgelse af udbyttesagen
Spørgsmål og svar pr. 17.01.2017 - 1
Spørgsmål og svar pr. 17.01.2017 - 2


Udbud af Rammeaftale om udvikling, vedligeholdelse og drift af hjemmesider i Skatteministeriets koncern

OBS: Skatteministeriets hjemmeside har været nede i to dage. På den baggrund forlænges fristen for afgivelse af tilbud til torsdag den 19. januar.

Skatteministeriet udbyder en rammeaftale om udvikling, vedligeholdelse og drift af hjemmesider i Skatteministeriets koncern. Aftalen vil dække de kommende styrelsers hjemmesider, mellem 5-8 stykker. Rammeaftalen vil herudover dække løbende vedligeholdelse og videreudvikling af de udviklede hjemmesider. 

Hent udbudsbekendtgørelse
Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Hent udbudsbetingelser

- BIlag A - Tilbudsbrev
- Bilag A1 - ESPD
- Bilag A2 - Støtteerklæring
- Bilag A3 - Konsortieerklæring

Hent Rammeaftale

- Bilag 1 - Tidsplan
- Bilag 2 - Baggrund
- Bilag 3 - Kravspecifikation
- Bilag 4 - Løsningsbeskrivelse
- Bilag 5 - Samarbejdsorganisation
- Bilag 6 - Servicemål
- Bilag 7 - Dokumentation
- Bilag 8 - Licensbetingelser og kildekode
- Bilag 9 - Vederlag
- Bilag 10 - Prøver
- Bilag 11 - Model for leveranceaftale
- Bilag 12 - Databehandleraftale

Spørgsmål og svar pr. 16.12.2016
Spørgsmål og svar pr. 20.12.2016
Spørgsmål og svar pr. 04.01.2017
Spørgsmål og svar pr. 11.01.2017
Spørgsmål og svar pr. 13.01.2017