Skatteministeriet

Skatteministeriets koncern

Skatteministeriets koncern består ud over departementet af ti specialiserede styrelser, der varetager hver deres kerneopgave. Styrelserne har afdelinger fordelt i 26 byer over hele Danmark.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Skatteministeriets koncern

I Danmark, hvor den offentlige sektor er finansieret af skatter og afgifter, spiller skattesystemet og administrationen af skatteområdet en nøglerolle. Uden robuste skatteregler på den ene side, og en stabil løbende afregning og opkrævning på den anden side, er det ikke muligt at tilvejebringe de indtægter, der danner grundlaget for den offentlige service i stat, regioner og kommuner.

På den måde er skattesystemet og forvaltningen af det en forudsætning for, at alle andre dele af det offentlige Danmark kan varetage deres kerneopgave. Eller udtrykt mere mundret:  Skatteministeriet skaber fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor i Danmark.

Den danske skatteforvaltning opkræver hvert år knap 1.000 mia. kr. til netop finansieringen af den offentlige sektor. Opgaveløsningen på skatteområdet stiller store kompetencekrav, fordi skattelovgivning og -praksis er omfattende og skal regulere et utal af forhold af høj kompleksitet. Arbejdet kræver omfattende it-understøttelse, juridisk og økonomisk ekspertise og kapacitet til at styre komplekse processer og datamængder.

Skatteministeriets koncern består ud over departementet af ti specialiserede styrelser, der varetager hver deres kerneopgave. Styrelserne har afdelinger fordelt i 26 byer over hele Danmark.

Herunder kan du se diagrammet for Skatteministeriets koncern og læse mere om de 10 specialiserede styrelser. 

Skatteministeriets koncern 

Skatteministeriets koncern

Klik på diagrammet for at hente det

Spillemyndigheden
Spillemyndigheden har til opgave at sikre et ansvarligt, fair og velreguleret spilmarked i Danmark til gavn for spillere og spiludbydere. Myndigheden har ansvaret for at udstede de relevante tilladelser til spiludbud i Danmark og for at føre et risikobaseret tilsyn med området.

Læs mere om Spillemyndigheden

Skatteankestyrelsen
Skatteankestyrelsen er en uafhængig myndighed, der behandler klager over skattevæsenets afgørelser. Styrelsen behandler klagesagerne, men det er Landsskatteretten eller et ankenævn, der træffer den endelige afgørelse i sagen. På enkelte sagsområder træffer Skatteankestyrelsen selv afgørelser.

Læs mere om Skatteankestyrelsen

Gældsstyrelsen
Gældsstyrelsens opgave er at sikre, at så mange som muligt betaler deres gæld og desuden i samarbejde med de offentlige fordringshavere forebygge, at der opstår ny gæld til det offentlige. Styrelsen sikrer, at alt fra skattegæld til ubetalt licens og færdselsbøder bliver betalt.

Læs mere om Gældsstyrelsen

Vurderingsstyrelsen
Vurderingsstyrelsen udarbejder offentlige vurderinger af grunde og ejendomme, der er så ensartede og præcise som muligt. Så borgere og virksomheder kan have tillid til, at de beskattes på et retvisende grundlag. Samtidig skal styrelsen sikre, at alle ejendomsejere får en retvisende og gennemskuelig ejendomsvurdering.

Læs mere om Vurderingsstyrelsen

Skattestyrelsen
Skattestyrelsen sikrer, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter. Det er Skattestyrelsens ansvar at opkræve skatter fra alt fra store selskaber til almindelige borgere. Styrelsen både vejleder og kontrollerer professionelt og sikrer derigennem, at alle betaler den skat, de skal.

Læs mere om Skattestyrelsen

Toldstyrelsen
Toldstyrelsen understøtter smidig handel på tværs af grænser og sikrer en effektiv toldkontrol. Styrelsen har til opgave at sikre, at det er nemt og gnidningsfrit at afregne korrekt told, og at der opretholdes en stærk toldkontrol ved Danmarks ydre grænser.

Læs mere om Toldstyrelsen

Motorstyrelsen
Det er Motorstyrelsens opgave at sikre, at alle motorkøretøjer er registreret korrekt, og at værdifastsættelse og afgiftsberegning sker på et ensartet og gennemskueligt grundlag. Styrelsen bidrager til et smidigt og velfungerende bilmarked i Danmark ved at udøve tilsyn og kontrol, så reglerne på området efterleves.

Læs mere om Motorstyrelsen

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen understøtter udviklingen af en driftssikker og fremtidsparat skatteforvaltning. Styrelsens kerneopgave er at vedligeholde eksisterende it-systemer og udvikle tidssvarende og fremtidsparate it-løsninger til den danske skatteforvaltning.

Læs mere om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Administrations- og Servicestyrelsen
Administrations- og Servicestyrelsen understøtter en velfungerende skatteforvaltning og varetager fælles funktioner på tværs af Skatteministeriets koncern såsom service og administration inden for blandt andet blandt andet HR, bygninger, service, indkøb og bogføring.

Læs mere om Administrations- og Servicestyrelsen

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen 
Medarbejder- og Kompetencestyrelsens opgave er at varetage statens arbejdsgiverfunktioner, herunder forberede forhandlinger og indgå overenskomster og aftaler på det statslige område samt varetage opgaver i forhold til løn, ledelse og personale.

Læs mere om Medarbejder- og Kompetencestyrelsen

Skatteforvaltningen
Syv af styrelserne i Skatteministeriets koncern er samlet i én fælles juridisk forvaltningsmyndighed, Skatteforvaltningen, da det er en forudsætning for, at styrelserne kan løfte kvaliteten af opgaveløsningen i det danske skattevæsen.

De syv styrelser i Skatteforvaltningen er: Gældsstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen. 

Læs mere om Skatteforvaltningen

Borger- og retssikkerhedschef
Skatteforvaltningen har desuden en Borger- og retssikkerhedschef, der fungerer som 2. instans i klagebehandlingen af sager, og som også kan tage sager op på eget initiativ.

Læs mere om borger- og retssikkerhedschefen