Skatteministeriet
SKM Huset 10

Vores fagområde

Skatteministeriet skaber fundamentet for finansieringen af Danmark. Skatteområdet er komplekst og rummer store juridiske og økonomiske udfordringer.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Vores fagområde

Skatteministeriets arbejde har indflydelse på alle danskeres liv og på al offentlig finansiering. Og med stor indflydelse følger et stort ansvar.

Vores arbejde skal leve op til de højeste faglige standarder, og vi skal have både den dybeste faglige specialisering og samtidig det bredeste udsyn og blik for hele samfundet og danskernes behov.

Vores skatte- og afgiftssystem er under konstant forandring og mødes konstant af nye krav fra politikerne, EU og ny teknologi. I Skatteministeriet får du mulighed for at være med til at udvikle nye løsninger på de udfordringer, skatte- og afgiftssystemet stilles overfor.


“Der er hele tiden folk, der leder efter huller i det, vi gør. Så vi er nødt til at være dygtige. Vi kommer ingen steder uden vores faglighed.”

- Lene, kontorchef


Vi arbejder tæt på politikerne og det politiske miljø. Vi rådgiver skatteministeren i aktuelle politiske og økonomiske spørgsmål, har tæt kontakt med Folketingets udvalg og andre politiske aktører på skatte- og afgiftsområdet og udgiver jævnligt rapporter og analyser af relevante skattefaglige temaer.

Samtidig har vi også ansvar for at føre tilsyn med og udvikle koncernens forretning. Det gælder især i forhold til SKAT, som er Skatteministeriets største styrelse og står for opkrævningen af skatter og afgifter fra danske borgere og virksomheder.

Siden efteråret 2014 er der blevet oprettet særskilte programorganisationer, som er forankrede i departementet. De har hhv. til opgave at udvikle et nyt ejendomsvurderingssystem, et nyt inddrivelsessystem, håndtere organiseringen af det nye skattevæsen og implementere det europæiske toldkodeks. Der er tale om komplekse og ambitiøse udviklingsopgaver, som i den grad kræver en stor faglighed og et godt samarbejde på tværs af mange forskellige kompetencer.


“Jeg søgte ind i Skatteministeriet, fordi der var nogle udfordringer, som jeg ikke kunne få i konsulentbranchen. Det var tiltalende, at der var et større forandringsprojekt at tage del i. Det tiltaler mig i høj grad med den omskiftelighed og kompleksitet, der er her.”

- Kristian, kontorchef


Skatteministeriet har desuden et stort antal internationale opgaver. Vi har et indgående samarbejde med EU, men vi samarbejder også med andre lande om beskatningsaftaler.

Skatteministeriet har ca. 270 ansatte, hvoraf hovedparten er akademiske medarbejdere, der beskæftiger sig med lovgivning, økonomi, policy og it.

Læs mere om Skatteministeriets opgaver og organisation