Skatteministeriet
SKM Huset 04

Udvikling og ledelse

I Skatteministeriet er vi ambitiøse, også på vores medarbejderes vegne. Derfor lægger vi vægt på, at vores medarbejdere og ledere løbende får mulighed for at udvikle sig.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Udvikling og ledelse

Gode udviklingsmuligheder

Skatteministeriet arbejder aktivt med kompetenceudvikling og karriereplanlægning. Vi lægger vægt på, at du løbende udvikles fagligt såvel som personligt.

Det er vigtigt for os, at vores medarbejdere hele tiden lærer nyt i hverdagen, og at de deler viden med hinanden. Derfor arbejder vi blandt andet på tværs af enhederne, hvis opgaverne indbyder til det.

Medarbejdere har mulighed for at søge nye udfordringer ved at skifte til et andet kontor, indgå i større projekter eller være på turnus i en af koncernens styrelser. Nye kontorchefer rekrutteres desuden ofte blandt gruppen af special- og chefkonsulenter i ministeriet, men der rekrutteres også ledere blandt eksterne ansøgere.

Vores kompetencestrategi beskriver, hvad vi gør for løbende at udvikle medarbejdere og ledere.

Ledelse i Skatteministeriet

I Skatteministeriet forventer vi, at vores ledere løbende arbejder med at forbedre deres lederskab, og at de sparrer med hinanden om udfordringerne ved at være leder.

God ledelse i Skatteministeriet er evnen til at udøve både strategisk ledelse, faglig ledelse og medarbejderledelse – det hele på en måde, der afspejler departementets værdier. Vi har opstillet lederprofiler, der præcist beskriver kravene til vores ledere.


“Vi tilbyder gode ledere, der kan stå i spidsen for medarbejderudvikling. Derudover har man mulighed for at være en del af en større transformation og omorganisering af hele organisationen med klar opbakning fra topledelsen og andre stakeholders.”

- Kristian, kontorchef


Alle ledere bliver tilbudt coaching og anden kompetenceudvikling, for eksempel gennem deltagelse i eksterne netværk. Ledere bliver evalueret årligt i forbindelse med den årlige medarbejdertilfredshedsundersøgelse.

Du kan læse mere om Skatteministeriets tilgang til ledelse i vores ledelsesgrundlag