Skatteministeriet
Job 7. februar 2020

Styrelsesdirektør til Spillemyndigheden

Vil du stå i spidsen for at sikre rammerne for et ansvarligt, fair og velreguleret spilmarked til gavn for spillere, spiludbydere og samfundet? Så er du måske den nye styrelsesdirektør for Spillemyndigheden.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Styrelsesdirektør til Spillemyndigheden

Spillemyndigheden er ansvarlig for at sikre et ordentligt og reguleret spilmarked i Danmark. Spillemyndighedens kerneopgaver omfatter administration af lovgivningen om spil, herunder lotterier, væddemål og onlinekasino, gevinstgivende spilleautomater, poker og landbaserede kasinoer. Centrale opgaver er således udstedelse af tilladelser til spiludbud i Danmark, risikobaseret tilsyn med området samt overvågning af spilmarkedet.

Spillemyndigheden skal som ekspertmyndighed arbejde med oplysning, kommunikation og vejledning samt sikre effektiv beskyttelse af det lovlige spillemarked gennem løbende overvågning. For at understøtte dette udfører styrelsen analyser af spilmarkedet og er ansvarlig for at levere klar og gennemskuelig vejledning og information.

Det er en forudsætning for Spillemyndighedens arbejde, at styrelsen er fremsynet og handlekraftig i forhold til den hastige udvikling på spilmarkedet. En central opgave for Spillemyndigheden er derfor at indhente viden og inspiration fra andre lande om spiludbud og spilregulering. Dette skal understøtte, at Spillemyndigheden er på forkant med udviklingen på spilmarkedet herunder fx ludomani, nye digitale spilformer og platforme mv. Spillemyndigheden deltager i det globale myndighedsarbejde på spilleområdet, herunder i EU.

Spillemyndigheden står over for en betydelig opgave med at sikre et fortsat konstruktivt samarbejde med Spillemyndighedens interessenter og et fortsat effektivt tilsyn med spiludbydere. Hertil kommer styrket kontrol med ulovligt spil og brug af ulovlige hjemmesider, varetagelse af hvidvasktilsyn på spilområdet, øget fokus på vejledning til online spiludbydere og fortsat udbredelse af kendskabet til Spillemyndighedens indsatser overfor ludomani. 

Til at løfte disse opgaver har Spillemyndigheden brug for en direktør med beslutningskraft, solid ledelseserfaring, internationalt udsyn og med god forståelse for arbejdet i en politisk ledet organisation. Hertil forventes, at den kommende direktør:

  • Kan foretage strategiske prioriteringer, træffe beslutninger og skabe holdbare resultater
  • Udviser synligt lederskab og er i stand til at skabe en effektiv, innovativ og driftssikker organisation, der sikrer rammerne for et ansvarligt og fair spilmarked
  • Fokuserer på at understøtte driften og har solidt dokumenteret erfaring med løbende at styre, optimere og kvalitetssikre arbejdsprocesser og arbejdsgange
  • Kan repræsentere spilområdet i forhold til internationale og globale spilleudbydere samt etablere, udbygge og fastholde gode samarbejdsrelationer med spillemyndigheder i andre lande
  • Besidder stærke kommunikationsevner og kan skabe gode reltationer – både internt og eksternt
  • Er en inspirerende og troværdig leder, der kan motivere og sætte klare mål
  • Kan sikre en kultur præget af faglighed, ansvarlighed, samarbejde og udsyn.  

Styrelsesdirektøren har det overordnede ansvar for styring, prioritering og planlægning af den samlede opgaveløsning i styrelsen, herunder at det sker i overensstemmelse med gældende lovgivning, samt det overordnede ansvar for den strategiske udvikling af styrelsen.

Styrelsesdirektøren refererer til Skatteministeriets departementschef.

Løn og ansættelsesvilkår Stillingen er klassificeret i lønramme 39/løngruppe 3. Løn- og ansættelsesvilkår forhandles med udgangspunkt i bestemmelserne i rammeaftalen om kontraktsansættelse af chefer i staten. Stillingen ønskes besat på åremål.

Ansættelsesområdet er Skatteministeriet med tilhørende institutioner.

Arbejdsstedet vil indtil videre være Englandsgade 25, 5000 Odense.

Ansættelse i Skatteministeriet er betinget af tilfredsstillende straffeattest og sikkerhedsgodkendelse.

Tiltrædelse Stillingen er med tiltrædelse snarest muligt.

Ansøgning Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning, CV og eksamensbevis via nedenstående. Ansøgningsfristen udløber den 28. februar 2020 kl. 12.00. Er du tjenestemand, stiles ansøgningen til Dronningen.

Kandidater til stillingen kan forvente at skulle gennemgå test i ansøgningsprocessen.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved kontakt til afdelingschef, Christina Severinsen, på tlf. 72 37 48 57.

Skatteministeriet opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.  

Søg stillingen