Skatteministeriet
Job 7. oktober 2019

Skatteministeriet søger student til styring og tilsyn med regnskaber

Som student i kontoret Koncernregnskab i Skatteministeriets departement vil du løse opgaver inden for styring af og tilsyn med Skatteministeriets samlede regnskaber. Vi fastsætter de overordnede rammer for regnskabsforvaltningen i koncernen og støtter styrelserne med at forbedre regnskabsaflæggelsen. Samtidig betjener vi løbende skatteministeren med viden og forslag til løsninger på et område med stor politisk bevågenhed.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Skatteministeriet søger student til styring og tilsyn med regnskaber

I Skatteministeriet arbejder vi med store tal, store linjer og store ambitioner. Vi tager hver dag ansvar for den store indflydelse, vores arbejde har på danskernes liv. Som medarbejder i Skatteministeriet er du med til at skabe fundamentet for finansieringen af Danmark. Her får du stort ansvar og faglige udfordringer med format.

Om jobbet i Koncernregnskab  

Koncernregnskab blev etableret af skatteministeren i september 2018 som led i en styrkelse af regnskabsforvaltningen. Kontorets hovedfokus er at varetage den departementale styring af og tilsyn med Skatteministeriets samlede regnskaber, som både vedrører driften af ministerområdets institutioner og opkrævningen af skatter og afgifter for næsten 1.000 mia. kr. årligt. Vi understøtter og rådgiver styrelserne med henblik på at forbedre regnskabsaflæggelsen, ligesom vi står for aflæggelse af regnskabet for departementets egne regnskaber, herunder udarbejder vi årsregnskabet for statens skatter og afgifter. Det er et omfattende og ambitiøst arbejde, som kræver fagligt stærke medarbejdere med solid procesforståelse, gode formidlingsevner og ikke mindst mod på at løse store udfordringer med mange involverede interessenter.

Du vil skulle varetage en bred vifte af forskelligartede opgaver inden for bl.a. styring, tilsyn og gennemførsel af kontroller med afsæt i regnskabsområdet. Som udgangspunkt medvirker du til kontorets samlede opgaveløsning. Afhængigt af erfaring og interesse vil du også kunne få selvstændigt ansvar for løsning af opgaver. Opgaverne kan være inden for følgende områder:

  • Gennemføre regnskabskontroller som en del af behandlingen af departementets egne regnskaber samt tilsynet med de underliggende styrelser
  • Understøtte forvaltningen i at forbedre regnskabsaflæggelsen for ministerområdets institutioner samt skatter og afgifter
  • Medvirke til at udarbejde årsrapport for departementet samt årsregnskab for statens skatter og afgifter
  • Bidrage til beslutningsoplæg til departementets ledelse og koncernledelsen om fremdriften på regnskabsområdet
  • Bidrage til betjening af ministeren vedrørende folketingsspørgsmål, samråd mv., idet statens indtægtsregnskab har stor politisk bevågenhed.

Kontoret Koncernregnskab er en del af Koncernstyring i Skatteministeriets departement og har omkring 10 dygtige og engagerede medarbejdere. I kontoret varetager vi en løbende dialog og koordinering med Moderniseringsstyrelsen under Finansministeriet, Rigsrevisionen samt samtlige styrelser på ministerområdet.

Om dig

Vi leder efter en dygtig og flittig studerende, som vil være med til at opbygge og sætte præg på udviklingen af Skatteministeriet. Du går på en samfundsvidenskabelig eller merkantil uddannelse, gerne på 2. eller 3. år. Du kan evt. have relevant erfaring med styring og tilsyn på regnskabsområdet. Det vigtigste er dog, at du har mod på at medvirke til, at omfattende og komplekse problemstillinger gøres enkle, så de kan løses til gavn for hele det danske samfund.

Vi forestiller os, at du har skarp analytisk sans, en solid talforståelse og stærke skriftlige og mundtlige formidlingsevner. Af personlige egenskaber lægger vi vægt på gode samarbejdsevner, ansvarsbevidsthed og et stort drive.

Om at arbejde i Skatteministeriet

Skatteministeriets arbejde har indflydelse på alle danskeres liv og på al offentlig finansiering. Og med stor indflydelse følger stort ansvar. Vores arbejde skal leve op til de højeste faglige standarder, og vi skal være både dybt fagligt specialiseret og have blik for hele samfundets behov.

I Skatteministeriet hjælper vi hinanden og samarbejder i hele koncernen om at løfte kvaliteten i alt, hvad vi gør. Høje ambitioner og fælles mål om integritet og transparens er kernen i vores arbejde. Vi har et stort fokus på ledelse og på udvikling af alle ansatte, professionelt såvel som menneskeligt. I ministeriet har vi en uformel og uhøjtidelig omgangstone, og vores daglige sparring, medarbejdere imellem, er en forudsætning for, at vi kan skabe gode løsninger, der fungerer i dag og er forberedt til i morgen.

Ansøgning og ansættelse

Ansøgning med CV og eksamenspapirer bedes sendt via nedenstående link senest den 22. oktober 2019 kl. 12.00. Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte kontorchef for kontoret Koncernregnskab Aleksander Stii på tlf. 2029 8535

Tiltrædelse vil som udgangspunkt være den 1. december 2019 eller om muligt tidligere, og du vil blive ansat efter gældende overenskomst. Arbejdstiden forventes at være ca. 15-20 timer om ugen med mulighed for at holde fri i eksamensperioder m.v. mod større fremmøde i perioder med travlhed i kontoret.

Arbejdsstedet er Nicolai Eigtveds Gade 28, 1402 København K.

Skatteministeriet opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Læs mere om ansættelse i Skatteministeriet på www.skm.dk/job.

Søg stillingen