Skatteministeriet
Job 7. oktober 2019

Skatteministeriet søger dygtige medarbejdere til finanslovsarbejde og økonomistyring

Er du ambitiøs og god til at sikre fremdrift og resultater? Har du en stærk analytisk sans og procesforståelse? Er du engageret, og har du lyst til et arbejde med et stort offentligt og politisk fokus? Så kan Skatteministeriet være det sted, hvor der er plads til at styrke og udvikle dine evner og kompetencer.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Skatteministeriet søger dygtige medarbejdere til finanslovsarbejde og økonomistyring

I Skatteministeriet arbejder vi med store tal, store linjer og store ambitioner. Vi tager hver dag ansvar for den store indflydelse, vores arbejde har på danskernes liv. Som medarbejder i Skatteministeriet er du med til at skabe fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor. Her får du stort ansvar og faglige udfordringer med format.

Om stillingerne  

Stillingerne er placeret i Koncernstyringsafdelingen i Skatteministeriets departement i følgende kontorer:

  • Budget og Finanslov, som koordinerer og styrer ministeriets samlede bevillinger og budgetter. De centrale opgaver i kontoret omfatter blandt andet udarbejdelse af finanslovsforslag, bidrag til fi-nanslovsforhandlingerne, opfølgning på udgifter under ministeriets bevillinger samt håndtering af økonomiske konsekvenser af nye tiltag.
  • Budget og Finanslov spiller en central rolle i at sikre gennemsigtighed om bevillingsanvendelsen samt håndtere løbende budgetsager, herunder skabe grundlaget for, at der kan foretages en tværgående prioritering i koncernen. Kontorets opgaver løses i et tæt samspil med øvrige konto-rer i departementet og ministeriets styrelser. Ligeledes er der en tæt koordinering med Finans-ministeriet.
  • Økonomistyring, som udfører tværgående styrings- og analyseopgaver og har bl.a. ansvar for de-partementets økonomi, herunder for at udarbejde budgetopfølgninger, finanslovsforslag samt prioriterings- og beslutningsgrundlag til departementets ledelse. Departementets budget er over ¼ mia. kr., og der er knap 300 medarbejdere.
  • I Økonomistyring søges en medarbejder, der bl.a. skal have ansvar for at budgettere, følge op på og lave prognoser for departementets lønbudget. Herudover er der mulighed for at løse en række forskellige større og mindre tværgående styrings- og analyseopgaver vedrørende både departe-mentet og koncernen. Dine opgaver vil ofte skulle løses i tæt samarbejde med dine kollegaer, andre kontorer i departementet eller på tværs af koncernen.

Om dig  

Du har en relevant videregående samfundsvidenskabelig uddannelse med en stærk faglig profil. Du kan både være nyuddannet eller have erfaring fra lignende stillinger. Kendskab til statsligt budget- og bevillingsarbejde eller økonomi- og virksomhedsstyring er en fordel. Vi forestiller os, at du:

  • Har stærke analytiske evner
  • Er fortrolig med tal og Excel og har gode skriftlige kompetencer
  • Kan arbejde selvstændigt og struktureret og tager ansvar for at finde løsninger
  • Har veludviklede samarbejdsevner og et stort engagement
  • Har lyst til at arbejde i et dynamisk og politisk miljø med en omskiftelig hverdag

Om at arbejde i Skatteministeriet

Skatteministeriets arbejde har indflydelse på alle danskeres liv og på al offentlig finansiering. Og med stor indflydelse følger stort ansvar. Vores arbejde skal leve op til de højeste faglige standarder, og vi skal være både dybt fagligt specialiseret og have blik for hele samfundets behov.    

I Skatteministeriet hjælper vi hinanden og samarbejder i hele koncernen om at løfte kvaliteten i alt, hvad vi gør. Høje ambitioner og fælles mål om integritet og transparens er kernen i vores arbejde. Vi har et stort fokus på ledelse og på udvikling af alle ansatte, professionelt såvel som menneskeligt. I ministeriet har vi en uformel og uhøjtidelig omgangstone, og vores daglige sparring, medarbejdere imellem, er en forudsætning for, at vi kan skabe gode løsninger, der fungerer i dag og er forberedt til i morgen.  

Ansøgning og ansættelse

Ansøgning med CV, eksamenspapirer og eventuelle udtalelser bedes sendes via nedenstående link senest tirsdag den 22. oktober 2019 kl. 12.00. Der kan indgå tests i ansættelsesprocessen.    

Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kontorchef Mikkel Dirks (Budget og Finanslov) på e-mail mid@skm.dk / tlf. 72 37 12 84 eller kontorchef Christian Vig Houe (Økonomistyring) på e-mail cvh@skm.dk / tlf. 72 37 15 79.

Tiltrædelse snarest muligt og ansættelse efter gældende overenskomst. Arbejdsstedet er Nicolai Eigtveds Gade 28, 1402 København K.    

Skatteministeriet opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.    

Læs mere om ansættelse i Skatteministeriet på skm.dk/job.  

Søg stillingen