Skatteministeriet
13. marts 2019

Skatteministeriet søger souschef til Skatteministeriets Koncernrevision

I Skatteministeriets Koncernrevision bidrager vi til departementets samlede tilsyn med de enkelte styrelser i koncernen. Vores arbejde har stort offentligt og politisk fokus.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Skatteministeriet søger souschef til Skatteministeriets Koncernrevision

I Skatteministeriet arbejder vi med store tal, store linjer og store udfordringer. Vi tager hver dag ansvar for den store indflydelse, som vores arbejde har på danskernes liv. Som medarbejder i Skatteministeriet er du med til at skabe fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor. Her får du stort ansvar og faglige udfordringer med format.  

Om stillingen

SKAT blev som led i regeringens plan ’Fra én til syv styrelser – skatteforvaltningen 2021’ den 1. juli 2018 opdelt i syv nye styrelser under Skatteministeriet. De enkelte styrelser har ansvaret for driften af hver af de enkelte fagområder, mens departementet har ansvaret for den samlede koncernstyring. 

Koncernrevision bidrager til departementets samlede tilsyn med de enkelte styrelser i Skatteministeriets koncern. Derudover understøtter Koncernrevision styrelsernes risikostyring samt udvikling af forretningsgange og kontroller. Koncernrevision gennemfører undersøgelser, rådgivning og assistance til håndtering af forskelligartede problemstillinger og bidrager med at tilrettelægge og implementere løsninger.

Koncernrevisions opgaver løses i et tæt samspil med øvrige kontorer i departementet og ministeriets styrelser. 

Som souschef vil du få en bred opgaveportefølje. Du vil fungere som daglig sparringspartner for øvrige medarbejdere og bistå i forhold til den løbende kvalitetssikring af opgavevaretagelsen. I samspil med kontorchefen vil du skulle medvirke til at sikre planlægning og opgavefordeling. Samtidig vil du også skulle løfte egne opgaver. 

Om dig

Du har en relevant videregående samfundsvidenskabelig uddannelse (Cand.merc.aud., Cand. merc., HD i Regnskab & Økonomistyring eller anden uddannelse med lignende kompetencer). Du har ca. 5–10 års erfaring som revisor fra ekstern eller intern revision eventuelt suppleret med CIA, CRMA mv. Du har erfaring med styring af projekter (revisioner). Det er en væsentlig fordel med kendskab til revision inden for centraladministrationen eller det øvrige offentlige område. Du har kendskab til processer inden for centraladministrationen. Det er en fordel, hvis du har erfaring med faglig ledelse/sparring.

Du er fagligt stærk, kvalitetsbevidst og har gode analytiske evner. Du formår at skabe resultater under til tider vanskelige betingelser, hvor du samtidig bevarer overblikket. Du kan håndtere mange interessenter, der til tider har roller og ønsker, som konflikter. Det forventes, at du har særdeles gode mundtlige og skriftlige kommunikationsevner og er forhandlingsvant på ledelsesniveau om forbedring af processer mv. Desuden har du gode samarbejdsevner og evner til at opbygge netværk.

Som person er du robust, vedholdende, beslutningsdygtig og god til at finde løsninger. Du trives med et stort arbejdspres, arbejder selvstændigt og tager ansvar.

Om at arbejde i Skatteministeriet  

Skatteministeriets arbejde har indflydelse på alle danskeres liv og på al offentlig finansiering. Og med stor indflydelse følger stort ansvar. Vores arbejde skal leve op til de højeste faglige standarder, og vi skal være både dybt fagligt specialiseret og have blik for hele samfundets behov.  

I Skatteministeriet hjælper vi hinanden og samarbejder i hele koncernen om at løfte kvaliteten i alt, hvad vi gør. Høje ambitioner og fælles mål om integritet og transparens er kernen i vores arbejde. Vi har et stort fokus på ledelse og på videreudvikling og videreuddannelse af alle ansatte, professionelt såvel som menneskeligt. I ministeriet har vi en uformel og uhøjtidelig omgangstone, og vores daglige sparring, medarbejdere imellem, er en forudsætning for, at vi kan skabe gode løsninger, der fungerer i dag og er forberedt til i morgen. 

Ansøgning og ansættelse 

Ansøgning med CV, eksamenspapirer og eventuelle udtalelser bedes sendes via nedenstående link senest fredag den 5. april 2019 kl. 12.00. Der kan indgå tests i ansættelsesprocessen. 

Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kontorchef Jørn Haagensen på JHaa@skm.dk / tlf. 72 37 36 18.

Tiltrædelse snarest muligt og ansættelse efter gældende overenskomst. Der vil være mulighed for forhandling af individuelle tillæg. Arbejdsstedet er Nicolai Eigtveds Gade 28, 1402 København K.  

Skatteministeriet opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.  

Læs mere om ansættelse i Skatteministeriet på skm.dk/job. 

Søg stillingen