Skatteministeriet
13. marts 2019

Skatteministeriet søger jurister med interesse for beskatning af ejendomme, kapitalgevinster og generationsskifte samt internationalt arbejde

Er du jurist med solide kompetencer inden for skatteret og/eller EU-ret, og har du lyst til at være med tæt på de politiske beslutninger, så er dette stillingen for dig. Som jurist i Skatteministeriet er du med i det juridiske værksted fra start til slut, når vi arbejder med lovgivning, betjener ministeren og løser komplekse udfordringer.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Skatteministeriet søger jurister med interesse for beskatning af ejendomme, kapitalgevinster og generationsskifte samt internationalt arbejde

I Skatteministeriet arbejder vi med store tal, store linjer og store ambitioner. Vi tager hver dag ansvar for den store indflydelse, vores arbejde har på danskernes liv. Som student i Skatteministeriets departement er du med til at skabe fundamentet for finansieringen af Danmark. Her får du stort ansvar og faglige udfordringer med format.

Om stillingerne

Du vil som jurist i Skatteministeriet komme til at arbejde med politikudvikling, ministerbetjening og forberedelsen af ny lovgivning. I øjeblikket er der behov for nye medarbejdere i kontorerne Ejendomme, Boer og Gæld og i International Koordinering.

Ejendomme, Boer og Gæld er et juridisk fagkontor med ansvar for lovgivningen vedrørende ejendomsbeskatning (ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat, grundskyld, dækningsafgift mv.), herunder lovgivningen vedr. en helt ny boligbeskatning og nye ejendomsvurderinger, der udarbejdes i tæt samarbejde med Skatteforvaltningen og Kammeradvokaten med andre eksterne samarbejdspartnere. Herudover er kontoret ansvarlig for lovgivningen vedr. kapitalbeskatning (kursgevinster, finansielle kontrakter og ejendomsavancer), beskatning ved generationsskifte (bo- og gaveafgift, successionsregler mv.) og børne- og ungeydelse. 

Du vil komme til at udarbejde konkrete lovforslag og få ansvaret for at koordinere med de mange samarbejdspartnere, der skal inddrages under det lovforberedende arbejde. Vi har et tæt samarbejde med Skatteforvaltningen og en række andre ministerier. 

Kontoret International Koordinering koordinerer ministeriets internationale arbejde med henblik på at sikre størst mulig gennemslagskraft. Skatteområdet er i stigende grad under international påvirkning. Der er et øget internationalt samarbejde, især om bekæmpelse af skatteunddragelse og -undgåelse, samtidig med at den nationale skattepolitik skal tilrettelægges indenfor en EU-retlig ramme. I den forbindelse skal Skatteministeriet løbende håndtere en række EU-retlige problemstillinger, der ofte er komplicerede og kan være af stor betydning både økonomisk og politisk. 

Du vil kunne arbejde med en bred vifte af opgaver relateret til det internationale arbejde, herunder faglig rådgivning om sagernes juridiske og politiske indhold. Du vil for eksempel kunne være med til at kvalitetssikre nye skattetiltags overensstemmelse med EU-retten og indgå i dialog med Europa-Kommissionen og andre medlemslande om nye EU tiltag. Dette arbejde sker i samarbejde med fagkontorerne i departementet og med eksterne samarbejdspartnere. 

Om dig

Du har en juridisk baggrund og er fx cand.jur., cand.merc.jur. eller lignende og har solide juridiske kompetencer. Du har en stærk faglighed og du har forståelse for det politiske miljø. Du kan både se sammenhængen mellem økonomi, jura og politik og den verden, reglerne efterfølgende skal fungere i. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring fra en lignende stilling, og gerne fra centraladministrationen, men både nyuddannede og mere erfarne kandidater tages i betragtning til stillingerne. 

Om at arbejde i Skatteministeriet 

Skatteministeriets arbejde har indflydelse på alle danskeres liv og på al offentlig finansiering. Og med stor indflydelse følger stort ansvar. Vores arbejde skal leve op til de højeste faglige standarder, og vi skal være både dybt fagligt specialiserede og have blik for hele samfundets behov. 

I Skatteministeriet hjælper vi hinanden og samarbejder i hele koncernen om at løfte kvaliteten i alt, hvad vi gør. Høje ambitioner og fælles mål om integritet og transparens er kernen i vores arbejde. Vi har et stort fokus på ledelse og på udvikling af alle ansatte, professionelt såvel som menneskeligt. I ministeriet har vi en uformel og uhøjtidelig omgangstone, og den daglige sparring medarbejderne imellem, er en forudsætning for, at vi kan skabe gode løsninger, der fungerer i dag og er forberedt til i morgen.

Ansøgning og ansættelse

Ansøgning med CV og eksamenspapirer bedes sendt via nedenstående link senest mandag den 8. april kl. 12.00. Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kontorchef i Ejendomme, Boer og Gæld Camilla Christensen, tlf. 7237 3393 eller kontorchef i International Koordinering Nina Legaard Kristensen, tlf. 7237 2626.

Stillingen tiltrædes efter aftale, og du vil blive ansat efter gældende overenskomst. Arbejdsstedet er Nicolai Eigtveds Gade 28, 1402 København K. 

Hvis der bliver ledige stillinger i andre kontorer i Lovgivning og Økonomi, kan du også komme i betragning til dem.

Skatteministeriet opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen. 

Læs mere om ansættelse i Skatteministeriet på skm.dk/job.

Søg stillingen