Skatteministeriet
9. januar 2019

Skatteministeriet søger jurister til kontoret Moms, Afgifter og Told

Som jurist i Skatteministeriet er du med til at udforme lovgivning, som har stor betydning for mange mennesker. Du vil få lov til at arbejde med politikudvikling og et kompliceret og fagligt udfordrende lovstof. Vores arbejde har stort offentligt og politisk fokus, og du vil opleve den politiske verden på tæt hold.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Skatteministeriet søger jurister til kontoret Moms, Afgifter og Told

I Skatteministeriet arbejder vi med store tal, store linjer og store ambitioner. Vi tager hver dag ansvar for den store indflydelse, vores arbejde har på danskernes liv. Som jurist i Skatteministeriets departement vil du være med til at skabe fundamentet for finansieringen af Danmark. Her får du stort ansvar og faglige udfordringer med format.

Om jobbet som jurist

Skatte- og afgiftssystemet er hele tiden under forandring og mødes løbende af nye krav fra politikere, EU-retten og ny teknologi. Det er vigtigt, at lovgivningen på området udvikles i takt hermed. Som jurist i Skatteministeriet har du mulighed for at være med til at løse de udfordringer, skatte- og afgiftssystemet stilles over for. Vores jurister arbejder med udformning af ny lovgivning, justering af eksisterende lovgivning og ministerbetjening.  

Udformning af lovgivning handler ikke bare om at skrive paragraffer. Bag regeludviklingen ligger et omfattende juridisk og økonomisk analysearbejde med beskrivelse af modeller, konsekvenser og provenuberegninger, der forudsætter et tæt samarbejde mellem vores jurister og økonomer. Ofte indebærer lovprocessen møder med interesseorganisationer og politiske forhandlinger. 

EU-ret fylder også meget i Skatteministeriet. Blandt andet har EU’s statsstøtteregler stor betydning for udformningen af danske skatteregler, ligesom der løbende kommer forordninger og direktiver på skatte- og afgiftsområdet, som påvirker dansk ret. Arbejdet med at forhandle direktiver og forordninger kan være en kompliceret proces, som kræver udarbejdelse af notater om Danmarks holdning til emnet og deltagelse i møder i EU-Kommissionen eller Rådet, hvor man repræsenterer Danmark.

Endelig er der det, vi kalder almindelig ministerbetjening. Skatteministeriet modtager hver dag spørgsmål fra Folketinget, medier, erhvervsliv og brancheorganisationer samt henvendelser fra borgere og andre interessenter om både store og små emner. Alle skal have et svar, og sagsbehandlingen kan omfatte alt fra det helt korte svar til udarbejdelse af samrådspapirer, notater, talepunkter og beredskaber til skatteministeren.    

Om dig

Du er cand.jur. og har solide juridiske kompetencer. Du må meget gerne have erfaring fra arbejde med EU-ret/EU-processer og/eller ministerbetjening. Du interesserer dig for sammenhængen mellem økonomi, jura og politik og kan koble juraen til den verden, reglerne efterfølgende skal leve i og har fokus på god proces- og interessenthåndtering.

Om at arbejde i Skatteministeriet

Skatteministeriets arbejde har indflydelse på alle danskeres liv og på al offentlig finansiering. Og med stor indflydelse følger stort ansvar. Vores arbejde skal leve op til de højeste faglige standarder, og vi skal være både dybt fagligt specialiserede og have blik for hele samfundets behov.     

I Skatteministeriet hjælper vi hinanden og samarbejder i hele koncernen om at løfte kvaliteten i alt, hvad vi gør. Høje ambitioner og fælles mål om integritet og transparens er kernen i vores arbejde. Vi har et stort fokus på ledelse og på udvikling af alle ansatte, professionelt såvel som menneskeligt. I ministeriet har vi en uformel og uhøjtidelig omgangstone, og vores daglige sparring, medarbejdere imellem, er en forudsætning for, at vi kan skabe gode løsninger, der fungerer i dag og er forberedt til i morgen.  

Ansøgning og ansættelse 

Ansøgning med CV, eksamenspapirer og eventuelle udtalelser bedes sendt via nedenstående link senest den 24. januar 2019 kl. 12.00. Der kan indgå tests i ansættelsesprocessen.  

Har du spørgsmål til stillingerne, er du meget velkommen til at kontakte kontorchef Jeanette Rose Hansen på telefonnummer 72 37 32 68 eller kontorchef Kristina Astrup Blomquist på telefonnummer 72 37 33 26. 

Tiltrædelse efter aftale og ansættelse efter gældende overenskomst. Arbejdsstedet er Nicolai Eigtveds Gade 28, 1402 København K.

Skatteministeriet opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.  

Læs mere om ansættelse i Skatteministeriet på skm.dk/job.

Søg stillingen