Skatteministeriet
Job 1. august 2019

Skatteministeriet søger højt kvalificerede økonomer til analyser og policy-udvikling

Som medarbejder i kontoret Økonomisk Politik og Analyse i Skatteministeriets departement har du fingrene nede i det allermest komplicerede og spændende stof. I kontoret er der fokus både på dybdegående økonomiske analyser og på policy-udvikling. Vores arbejde har stort offentligt og politisk fokus, og du vil opleve den politiske verden på tæt hold.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Skatteministeriet søger højt kvalificerede økonomer til analyser og policy-udvikling

I Skatteministeriet arbejder vi med store tal, store linjer og store ambitioner. Vi tager hver dag ansvar for den store indflydelse, vores arbejde har på danskernes liv. Som medarbejder i Skatteministeriet er du med til at skabe fundamentet for den fremtidige finansiering af Danmark. Her får du stort ansvar og faglige udfordringer med format.

Om jobbet

I kontoret Økonomisk Politik og Analyse har vi blandt andet ansvar for konsekvensberegninger af økonomiske reformer og analyser inden for det skattepolitiske område, og vi udgiver årligt den analytiske publikation Skatteøkonomisk Redegørelse. Vi arbejder løbende med metodeudvikling på centrale områder, herunder navnlig med adfærds- og fordelingseffekter af skatter og afgifter samt effekter af boligbeskatning, og vi har vedvarende fokus på at udvikle vores kompetencer bredt i kontoret.

Kontoret har en central policy- og analysekoordinerende rolle i Skatteministeriet og arbejder tæt sammen med andre ministerier. Det giver en bred berøringsflade med mange problemstillinger og andre faggrupper. Vi arbejder ofte i krydsfeltet mellem økonomisk teori og praktisk politikudvikling, hvilket stiller store krav til kreativitet og klar formidling.

Vi benytter i stort omfang registerbaserede analyser og modelberegninger, herunder navnlig ved anvendelse af Lovmodellen, men arbejder også med mere makroorienterede analyser.

Om dig

Du skal være en fagligt højt kvalificeret økonom – med en uddannelse som cand.oecon., cand.polit. eller lignende – og eventuelt med en ph.d. i økonomi. Du skal have lyst og evner til at arbejde med modelbaserede analyser og metodeudvikling, primært inden for det skattepolitiske område, og med formidling heraf. Du vil indgå i et tæt samarbejde med andre højt kvalificerede økonomer i et fagligt inspirerende miljø og vil fra start få spændende og krævende opgaver og være med til at præge kontorets udvikling.

Forudgående erfaring fra lignende stillinger er en fordel, men det centrale er, at du er dygtig og ambitiøs og har lyst til at arbejde med modeller, økonomiske analyser og policy-udvikling. Både nyuddannede og erfarne kandidater vil blive taget i betragtning til besættelse af de ledige stillinger.

Vi forventer, at du trives i et afvekslende miljø, hvor nogle opgaver er præget af korte deadlines, fx i forbindelse med politiske forhandlinger, mens andre opgaver kræver faglig fordybelse over længere perioder. Vi lægger desuden vægt på, at du er ansvarsbevidst og er parat til at gøre en ekstra indsats, når det er nødvendigt. Samtidig er vi også fleksible i forhold til medarbejdernes behov og lægger vægt på, at det skal være sjovt og spændende at gå på arbejde.

Om at arbejde i Skatteministeriet 

Skatteministeriets arbejde har indflydelse på alle danskeres liv og på al offentlig finansiering. Og med stor indflydelse følger stort ansvar. Vores arbejde skal leve op til de højeste faglige standarder, og vi skal være både dybt fagligt specialiseret og have blik for hele samfundets behov.

I Skatteministeriet hjælper vi hinanden og samarbejder i hele koncernen om at løfte kvaliteten i alt, hvad vi gør. Høje ambitioner og fælles mål om integritet og transparens er kernen i vores arbejde. Vi har et stort fokus på ledelse og på udvikling af alle ansatte, professionelt såvel som menneskeligt. I ministeriet har vi en uformel og uhøjtidelig omgangstone, og vores daglige sparring, medarbejdere imellem, er en forudsætning for, at vi kan skabe gode løsninger, der fungerer i dag og er forberedt til i morgen.

Ansøgning og ansættelse

Ansøgning med CV og eksamenspapirer bedes sendt via nedenstående link senest mandag den 19. august 2019 kl. 12.00. Der kan indgå tests i ansættelsesprocessen.

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte kontorchef Peter Bach-Mortensen på pbm@skm.dk eller tlf. 72 37 89 58 eller kontorchef Claus Houmann på cfh@skm.dk eller tlf. 22 57 71 43.

Stillingerne ønskes besat senest den 1. oktober 2019 eller efter nærmere aftale, og du vil blive ansat efter gældende overenskomst som fuldmægtig eller konsulent afhængig af dine kvalifikationer. Arbejdsstedet er Nicolai Eigtveds Gade 28, 1402 København K.

Du vil kunne blive taget i betragtning til andre stillinger i afdelingen for Lovgivning og Økonomi.

Skatteministeriet opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Læs mere om ansættelse i Skatteministeriet på skm.dk/job.  

Søg stillingen.