Skatteministeriet
10. oktober 2018

Skatteministeriet søger fagligt stærk studerende til styring og tilsyn med ministeriets regnskaber

Med regeringens plan 'Fra én til syv styrelser – Skatteforvaltningen 2021' er SKAT opdelt i nye styrelser under Skatteministeriet. De enkelte styrelser varetager driften af deres fagområder, mens departementet har ansvaret for den samlede koncernstyring. Koncernregnskab er et nyetableret kontor i departementet og vil fremadrettet stå for den overordnede styring af og tilsyn med ministerområdets samlede regnskaber og understøtte styrelserne i at forbedre regnskabsaflæggelsen. Ligeledes vil vi bistå ministeren med viden og løsningsforslag på et område med stor politisk bevågenhed. Vi vil opruste arbejdet med statens indtægtsregnskab og søger derfor en ny student.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Skatteministeriet søger fagligt stærk studerende til styring og tilsyn med ministeriets regnskaber

I Skatteministeriet arbejder vi med store tal, store linjer og store ambitioner. Vi tager hver dag ansvar for den store indflydelse, vores arbejde har på danskernes liv. Som student i Skatteministeriet er du med til at skabe fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor. Her får du stort ansvar og faglige udfordringer med format. 

Om jobbet i Koncernregnskab

Kontoret Koncernregnskab er en del af Koncernstyring i Skatteministeriets departement og har pt. syv dygtige og engagerede medarbejdere. Hovedfokus i kontoret er at varetage den departementale styring af og tilsyn med Skatteministeriets samlede regnskaber, som både vedrører driften af ministerområdets institutioner og opkrævningen af skatter og afgifter for mere end 900 mia. kr. årligt. I den forbindelse understøtter vi styrelserne i at forbedre regnskabsaflæggelsen for bl.a. at sikre et korrekt indtægtsregnskab. Det er et ambitiøst arbejde, som kræver fagligt stærke medarbejdere, der har mod på at løse store udfordringer.

Kontoret koordinerer endvidere revisioner på Skatteministeriets område og har løbende en god dialog med Rigsrevisionen herom, ligesom kontoret løbende fører tilsyn med styrelsernes håndtering af revisionens observationer. 

Som student vil du skulle varetage en selvstændig rolle ift. en bred vifte af opgaver inden for regnskab og revision. Dine opgaver kan bl.a. omfatte at:

  • Forestå regnskabskontrol af departementets regnskab
  • Udarbejde tværgående tilsynsopgaver mellem styrelserne på regnskabsområdet
  • Understøtte forvaltningen i at forbedre regnskabsaflæggelsen for ministerområdets institutioner og skatter og afgifter
  • Udarbejde ledelsesrapportering på regnskabs- og revisionsområdet
  • Opdatere og vedligeholde Skatteministeriets revisionsdatabase og revisionsoverblik.

Jobbet vil give dig et indgående kendskab til arbejdet i et departement og de mange komplekse problemstillinger på skatteområdet. Du vil få ansvar for din egen portefølje af opgaver, samtidig med at du aktivt spiller sammen med kontorets andre medarbejdere.

Om dig

Vi leder efter en dygtig student, som vil være med til at opbygge og sætte præg på udviklingen af Skatteministeriet. Vi forestiller os, at du er godt i gang med en relevant uddannelse, som fx cand.merc.aud., cand.merc. eller lignende, og at du har interesse for regnskab og revision. 

Vi forestiller os, at du:

  • Har en skarp analytisk sans og god dømmekraft
  • Har stærke skriftlige og mundtlige formidlingsevner
  • Har gode samarbejdsevner, et stort drive og kan arbejde selvstændighed
  • Har et veludviklet opfølgningsgen og en struktureret tilgang til opgaveløsning
  • Kan holde mange bolde i luften og bevare overblikket. 

Derudover er det en fordel, hvis du har kendskab og erfaring med revisionsområdet, herunder koordinering og opfølgning på Rigsrevisions revisioner. Det vil også være en fordel men ikke et krav, hvis du har kendskab til Skatteministeriets revisionsdatabase og forstår at oversætte revisionens observationer til relevant ledelsesrapportering.

Om at arbejde i Skatteministeriet 

Skatteministeriets arbejde har indflydelse på alle danskeres liv og på al offentlig finansiering. Og med stor indflydelse følger stort ansvar. Vores arbejde skal leve op til de højeste faglige standarder, og vi skal være både dybt fagligt specialiseret og have blik for hele samfundets behov. 

I Skatteministeriet hjælper vi hinanden og samarbejder i hele koncernen om at løfte kvaliteten i alt, hvad vi gør. Høje ambitioner og fælles mål om integritet og transparens er kernen i vores arbejde. Vi har et stort fokus på ledelse og på udvikling af alle ansatte, professionelt såvel som menneskeligt. I ministeriet har vi en uformel og uhøjtidelig omgangstone, og vores daglige sparring, medarbejdere imellem, er en forudsætning for, at vi kan skabe gode løsninger, der fungerer i dag og er forberedt til i morgen.

Ansøgning og ansættelse

Ansøgning med CV og karakterudskrift bedes sendt via nedenstående link senest den 23. oktober 2018 kl. 12.00. Der kan indgå tests i ansættelsesprocessen.

Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kontorchef for kontoret Koncernregnskab Aleksander Stii på tlf. 20 29 85 35.

Tiltrædelse er snarest muligt, og du vil blive ansat efter gældende overenskomst. Arbejdsstedet er Nicolai Eigtveds Gade 28, 1402 København K. 

Skatteministeriet opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen. 

Læs mere om ansættelse i Skatteministeriet på www.skm.dk/job.

Søg stillingen