Skatteministeriet
Skatteministeriets bygning

Ministeriet

Skatteministeriet står for den samlede skattelovgivning og udmønter derigennem regeringens skattepolitik. Skatteministeriet er et af de mest lovtunge ministerier.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Ministeriet

I Danmark, hvor den offentlige sektor er finansieret af skatter og afgifter, spiller skattesystemet og administrationen af skatteområdet en nøglerolle. Uden robuste skatteregler på den ene side og en stabil løbende afregning og opkrævning på den anden side er det ikke muligt at tilvejebringe de indtægter, der danner grundlaget for den offentlige service i stat, regioner og kommuner.

På den måde er skattesystemet og forvaltningen af det en forudsætning for, at alle andre dele af det offentlige Danmark kan varetage deres kerneopgave. Eller udtrykt mere mundret:  Skatteministeriet skaber fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor i Danmark.

I Skatteministeriets departement udarbejder vi skatteøkonomiske analyser og publikationer, som fx danner grundlag for politikudvikling. Desuden administrerer vi ni styrelser, der har hver deres kerneopgave i det danske skattevæsen. Du kan læse mere om Skatteministeriets koncern og de ni styrelser her.

Skatteministeriet så dagens lys i 1975. Skatte- og afgiftsområdet var før det placeret under Finansministeriet. Læs mere om Skatteministeriet historie her.