Gyldig fra

Vi har brug for en oplyst debat om skattevæsenet

Det er åbenlyst for enhver, at det danske skattevæsen har været i en alvorlig krise. Det skal vi tale åbent om, ligesom vi skal have en oplyst offentlig debat herom. Det bidrager Jyllands-Postens leder (fredag d. 24. august) desværre ikke til. Tværtimod.

Karsten Lauritzen

For det første skriver lederen, at Skatteministeriet har ”soldet” omkring 100 mio. kr. op. Argumentet er, at der på finansloven for 2017 blev afsat 242,3 mio. kr. på at styrke gældsinddrivelsen, men at der kun blev brugt 145,9 mio. kr. Resten af pengene er soldet op, må man forstå. Det ville i givet fald have været meget kritisk – hvis det da ikke var fordi, at det er helt forkert. 

Hvad der er rigtigt er, at regeringen i udspillet ’SKAT ud af krisen’ valgte at prioritere en del af pengene til blandt andet udbytteområdet, der som bekendt også trængte til at blive styrket. Det gjorde vi helt åbent, og i min verden var det en rigtig beslutning at bruge pengene på at styrke kontrollen på udbytteområdet. Jeg tror, de fleste danskere vil være enige heri.

For det andet skriver lederen meget kritisk, at det kun er 24,7 mia. kr. af en samlet gæld på 108,6 mia. kr., der kan inddrives. Det er sådan set korrekt. Men det har bare ikke noget med udfordringerne på gældsområdet at gøre. Det afspejler, at langt de fleste danskere med gæld desværre ikke har nogen betalingsevne. Eksempelvis fordi de er socialt udsatte. Og man kan jo ikke klippe håret af en skaldet. Men det mener JP’s lederskribent måske, at man kan. Forkert er det under alle omstændigheder at kæde det sammen med problemerne på gældsinddrivelsesområdet. Det har intet med hinanden at gøre.

Anledningen for lederen er Rigsrevisionens kritik af skatteforvaltningens regnskab. En kritik, der i store træk er berettiget. Jeg skal være den første til at sætte en tyk streg under, at der skal være styr på regnskabsteknikken. Men der er ikke tale om nogen ny kritik, ligesom kritikken ikke er udtryk for ny viden eller nye indikationer om tab af indtægter eller svindel. Derfor synes jeg, at proportionerne skal være på plads.

Det er store ord, når lederskribenten kalder kritikken ”hindsides det pinlige”. Faktisk forholder det sig sådan, at der er sket store fremskridt på området i de seneste par år. Fremskridt, som også anerkendes af Rigsrevisionen, og som fremgår tydeligt af deres beretning.

Vi ønsker alle, at det danske skattevæsen kommer til at fungere bedre end i dag. Desværre sker det ikke på en dag. Det kommer til at tage tid. JPs lederskribent kan forhåbentlig væbne sig med lidt tålmodighed. Imens arbejder vi andre videre. Slutteligt skal det nævnes, at lederen på ét punkt har ret. I overskriften hedder det: ”Luk skat”. Her sparker JP’s leder heldigvis en åben dør ind. Regeringen har allerede lukket SKAT, som er blevet erstattet af syv nye, specialiserede styrelser.