Gyldig fra

Skrappere sanktioner mod dem, der ikke følger spillereglerne

Et bredt flertal i Folketinget er netop blevet enige om at styrke skattekontrollen. Vi er også blevet enige om, at dem, der ikke overholder de fælles spilleregler, skal sanktioneres hårdere end hidtil.

Told Kontrol

Snyd med skatten sker altid på bekostning af fællesskabets kasse. 

Det bliver vi som samfund nødt til at reagere kraftigt imod, hvis vi skal bevare tilliden til vores skattevæsen. 

Og heldigvis er der godt nyt: 

Et bredt flertal i Folketinget er netop blevet enige om at styrke skattekontrollen. Vi er også blevet enige om, at dem, der ikke overholder de fælles spilleregler, skal sanktioneres hårdere end hidtil. 

En stor udfordring er, at den skatteøkonomiske kriminalitet bliver mere og mere kompleks og organiseret. 

Nye digitale muligheder er med til at øge både omfanget og hastigheden af svindel dramatisk. Sager som Operation Greed, Panama Papers og senest Pandora Papers har vist, hvordan nogle virksomheder og enkeltpersoner spekulerer i, hvordan de kan slippe for at bidrage til fællesskabet. 

Vi ser desværre, at skattekriminelle opretter skraldespandsvirksomheder, som ikke har reelle aktiviteter, men alene oprettes for at svindle staten for skatter og afgifter. 

Skattevæsenet skal i højere grad kunne sørge for, at de kriminelle bagmænd ikke kan anvende disse virksomheder til at svindle staten. 

Helt konkret er vi blevet enige om, at en virksomheds registrering for skatter og afgifter skal kunne inddrages eller nægtes, hvis omstændigheder viser, at der er tale om skraldespandsvirksomheder eller andre former for svigvirksomheder. Det kan fx være hvis virksomheden anvender stråmænd eller ikke findes på den registrerede adresse.

Vi er også enige om at gøre det sværere at få lov at drive virksomhed for dem, der fx gentagne gange ikke har indberettet skat eller moms. 

Vi skal simpelthen gøre det sværere for dem, som forsøger at snyde systemet. Og sørge for, at det har markante konsekvenser for dem, som snyder. Derfor vil vi også skærpe ledelsesansvaret i forbindelse med selskabsopløsninger. 

Ved opløsning af selskaber ser vi i nogle tilfælde manglende eller deciderede forkerte indberetninger til skattevæsenet fx med det formål, at ledelsen blot beholder pengene selv. Det skal i fremtiden have konsekvenser, så ledelsen ikke kan løbe fra ansvaret. 

Skattevæsenet skal klædes bedre på til at håndtere udfordringerne. Derfor er vi i gang med et historisk løft af hele Skatteforvaltningen, som skal gøre det lettere for de mange danskere og virksomheder, der betaler den skat, de skal. Og utrolig svært for de få, der prøver at omgå reglerne. 

Aftalen om at styrke indsats mod skatteøkonomisk kriminalitet er tredje af i alt fire etaper til en styrket skattekontrol i Danmark. Skattevæsenet får flere medarbejdere og bedre muligheder for at bekæmpe den skatteøkonomiske kriminalitet mere effektivt og tidssvarende.

Regeringen og partierne bag finanslovsaftalerne for 2020 og 2021 har sammen sikret finansieringen af den samlede reform og ansættelsen af i alt 1.000 ekstra medarbejdere. I alt er der bevilget knap 800 mio. kr. årligt, når reformens fire etaper er fuldt indfaset i 2023. 

Vi har en fælles forpligtelse til at styrke skattekontrollen. Og en fælles interesse i, at alle betaler den rigtige skat. 

Indlægget blev bragt i dagbladet Avisen Danmark den 30. december 2021