Gyldig fra

Skal vi virkelig gøre Danmark fattigere, Mette?

Socialdemokratiets 14 skattepolitiske forslag vil gøre Danmark til et fattigere sted. Det skriver skatteminister Karsten Lauritzen i et indlæg bragt af Børsen torsdag den 6. marts.

Karsten Lauritzen

Det er heldigvis ikke hverdagskost, at regeringsbærende partier kommer med politiske udspil, der vil gøre Danmark og danskerne fattigere. Og de seneste årtier har både røde og blå regeringer da også haft fokus på at gøre Danmark og danskerne rigere.

Derfor er det også den helt forkerte vej at gå, når Socialdemokratiet med 14 skattepolitiske forslag i deres ulighedsudspil og pensionsudspil vil gøre Danmark og danskerne fattigere.

 

Forslagene vil gøre det mindre attraktivt at investere i Danmark. Virksomhedernes produktivitet vil falde. Og det vil blive mindre attraktivt at arbejde. Sidst men ikke mindst vil forslagene ramme danskerne på deres pengepung – empirien viser nemlig, at lavere produktivitet sætter sig i lavere lønninger.

 

Socialdemokratiet siger, de ønsker at øge ligheden med deres forslag. Og jeg anerkender da også, at forslagene vil mindske uligheden med i størrelsesordenen 0,15 pct.-point målt ved Gini-koefficienten.

 

Det sjove er bare, at Socialdemokratiet øgede uligheden med næsten dobbelt så meget med deres skattereform fra 2012. En skattereform, der – godt hjulpet på vej af Venstre i øvrigt – lettede skatten på arbejde generelt, gav topskattelettelser og øgede arbejdsudbuddet markant. Altså en vej for et rigere og stærkere Danmark.

 

Derfor er de nye toner fra Socialdemokratiet ikke kun dårligt nyt for dansk økonomi: De retter end ikke op på den ulighed, de selv skabte, da de sad i regering.

 

Jeg forstår godt, at eksempelvis Bernie Sanders tager ulighedskampen i USA. Men i Danmark har vi bare ikke de samme store problemer med ulighed, fordi vi er et af de mest lige lande i hele verden. Og den danske model betyder, at øget velstand hos en virksomhed ikke bare fører til bonus for direktøren og aktionærerne, men også fører til højere aflønning for medarbejderne. 

 

Der har været mange dygtige socialdemokratiske skatteministre, så jeg tvivler på, at Socialdemokratiet faktisk mener deres forslag alvorligt – eller måske de blot vil tækkes venstrefløjen ved at hælde benzin på deres bål med symbolpolitik her få måneder før et valg?

 

Det viser, at der i sandhed er to veje at gå, når danskerne om lidt skal beslutte sig for retningen for vores samfund – den røde vil gøre Danmark fattigere, mens vi i regeringen vil fortsætte kursen og gøre Danmark rigere og stærkere og ikke bare øge velstanden men også sikre hårdt arbejdende dansker deres retmæssige andel. Jeg håber, danskerne vil vælge det sidste.

 

Skal vi virkelig gøre Danmark fattigere, Mette?