Gyldig fra

Ro om boligskatten, tak!

I dette debatindlæg advarer skatteminister Benny Engelbrecht mod at generalisere en relevant dækning af de offentlige vurderinger på baggrund af enkeltsager. Indlægget blev bragt i Politiken 17. maj 2015.

Illustrationsfoto

Læsere af denne avis har næppe overset, at Politiken er gået forrest i kritikken af de offentlige vurderinger. Dækningen er relevant, men det bliver kampagnepræget, når enkeltsager forsøges generaliseret og gøres til en politisk kampplads.

Det er fx ikke fair over for medarbejderne i Skat, når det hævdes, at der hersker græske tilstande i Skat, at ejendomsvurderingerne er vilkårlige, eller når f. eks. Brian Mikkelsen fra Konservative siger, at Skat er en stat i staten.

Det danske skattesystem er relativt velfungerende og nyder i almindelighed tillid.

Vi skal heller ikke glemme, at ejendomsbeskatningen skaber en mere lige fordeling i samfundet, og det er endda uden at svække vækst og beskæftigelse i særligt omfang.

Samtidig indbringer boligskatterne et stort milliardbeløb - nok til at finansiere den danske folkeskole.

Som Politiken har afdækket, har der været for mange problematiske enkeltsager om de offentlige vurderinger, og de burde være undgået. Men det har netop været regeringens budskab gennem halvandet år. Vi skal have et forbedret ejendomsvurderingssystem.

Arbejdet er i gang i Skatteministeriet, hvor relevante kompetencer er samlet i en projektorganisation med eksterne eksperter. Der er fundet en række lovende muligheder for at forbedre kvaliteten af de offentlige vurderinger.

Alt skal være på plads, når de nye vurderinger skal administreres fra 2018. Det gælder f. eks. nye ejendomsvurderinger, åbenhed om de kriterier, der ligger bag vurderingerne, og at borgerne behandles ordentligt i forbindelse med tvivlsspørgsmål.

Samtidig skal Skats organisation selvfølgelig være klædt på til de løbende sager, der er en konsekvens af det hidtidige vurderingssystem, og som Politikens historier handler om. Det gælder bl. a. håndtering af årsomvurderinger og genoptagelsessager samt selvfølgelig klagebehandlingen.

For nylig offentliggjorde professor Peter Birch Sørensen en videnskabelig artikel om boligbeskatningen. En konklusion var, at danskerne kan få et samlet velfærdstab på omkring 40 mia. kr. om året, hvis vi erstatter grundskyld og en rigtigt doseret ejendomsværdiskat med andre skatter. Det svarer til over 7.000 kr. i gennemsnit per dansker hvert år.

Politiken påstår, at grundvurderingerne er vilkårlige og henviser til en række enkeltsager.

Det er en generalisering, som jeg gerne vil mane i jorden.

Der er over 1,7 mio. grunde med ejendom i Danmark.

Det overordnede billede er systematisk, at de ejendomme, der kan sælges til den højeste pris, også har den højeste vurdering af deres grunde. Udfordringerne ligger i at gøre vurderingssystemet bedre. Det er vi godt i gang med.

Politiken har foreslået, at vi afskaffer grundskylden, og argumenterer med, at man bare kan »indføre én skat af den samlede ejendomsværdi«, der samtidig tager højde for sociale forskelle og tager luften ud af nye boligbobler.

Så let er det ikke. Forslaget vil medføre stor omfordeling navnlig til fordel for de boligejere, der bor i dyre områder, og hvor værdien af grunden derfor typisk er høj i forhold til værdien af selve boligen.

Derudover vil forslaget medføre omfordeling mellem landets kommuner og fjerne kommunernes ret til at fastlægge grundskyldspromillen.

Det er dyrt at aflyse grundskylden, for den svækker principielt ikke tilskyndelsen til at arbejde, og den bidrager til en fair formuefordeling.

For ejendomsværdiskatten er det logiske sigtepunkt, at den skal være nogenlunde balanceret i forhold til skatteværdien af rentefradraget. Ellers vil beskatningen gøre det fordelagtigt at stifte en masse gæld med henblik på at købe store boliger. Med Politikens forslag kan ejendomsværdiskatten blive for høj. Så kan vi ende i den grøft, hvor den bolig, der står på grunden, pludselig brandbeskattes.

Udfordringen er at styrke administrationen af ejendomsbeskatningen.

Vi skal have ro omkring beskatningen og koncentrere os om at få indført et bedre vurderingssystem.

Tiden er ikke til eksperimenter.