Gyldig fra

Ret og rimelighed for borgere og virksomheder

"Vi skal bruge alle værktøjer i værktøjskassen for at få genopbygget tilliden til SKAT. Jeg er overbevist om, at en styrkelse af retssikkerheden for skatteborgerne i Danmark vil være et første skridt på vejen til at styrke tilliden til SKAT," skriver Karsten Lauritzen i en kronik.

SKAT skilt

SKAT har i de seneste år været i et sandt stormvejr i medierne. Senest har vi i den forgangne uge set en svindel-sag af historiske dimensioner blive rullet frem. En sag, som har chokeret mig. Og en sag, som i den grad krænker, hvad vi alle anser for ret og rimeligt.

Samtidig har der været en række enkeltsager med eksempler på borgere og virksomheder, der har fortalt om oplevelser, som ligger langt fra deres vurdering af, hvad der er ret og rimeligt. Det er alt sammen med til, at vi lige nu er vidner til en betydelig tillidskrise i forhold til SKAT.

Vi skal naturligvis slå hårdt ned på økonomisk kriminalitet. Her findes ingen undskyldninger. Men samtidig skal vi have fokus på at styrke borgeres og virksomheders retssikkerhed.

I mine øjne har skiftende politikere igennem alt for lang tid forsømt at sætte tilstrækkeligt fokus på retssikkerhed og på, hvad der er ret og rimeligt i skattesystemet. Det ønsker jeg at ændre. Derfor har jeg netop præsenteret den første to af konkrete retssikkerhedspakker, som skal bidrage til at genvinde tilliden til SKAT.

Tilliden til SKAT skal tilbage

I Danmark er der bred politisk opbakning til den danske velfærdsmodel. I et velfærdssamfund, som i vid udstrækning er finansieret af skatter og afgifter, er alle borgere og virksomheder hvert eneste år i kontakt med SKAT og andre dele af skattesystemet.

At der er respekt om SKATs arbejde og tillid til SKATs medarbejdere, er en afgørende forudsætning for, at vi danskere accepterer, at vi betaler skat – og relativt meget i skat. Svækkes denne tillid, er det selve fundamentet for finansieringen af velfærdssamfundet, der svækkes.

Den tillidskrise, SKAT har oplevet de seneste år, er derfor uholdbar. Vi skal bruge alle værktøjer i værktøjskassen for at få genopbygget tilliden til SKAT. Jeg er overbevist om, at en styrkelse af retssikkerheden for skatteborgerne i Danmark vil være et første skridt på vejen til at styrke tilliden til SKAT.

Retssikkerheden skal styrkes

Retssikkerhed handler grundlæggende om, at borgerne oplever, at de bliver behandlet på en tilfredsstillende måde. Først og fremmest skal SKAT træffe korrekte afgørelser, yde en god service og kommunikere åbent og på en måde, som er til at forstå.

Retssikkerhed handler imidlertid også om, at proportionerne er i orden. SKAT skal have en effektiv kontrolindsats, men der skal være rimelighed og balance i tingene. Det betyder også, at der skal være grænser for, hvilke beføjelser vi giver SKAT.

Kontrollen på privat grund er eksempelvis blevet for vidtgående. For helt almindelige danskere er haven noget meget privat. Jeg mener derfor, at den tidligere regering svækkede retssikkerheden, da de gav SKAT lov til at kontrollere på borgernes private grund. Ligesom man svækkede retssikkerheden, da man ikke satte stop for, at SKAT kunne indhente oplysninger om borgerne fra teleselskaber.

Retssikkerhed er et politisk ansvar

Når man, som jeg, synes, at balancen i SKATs kontrolbeføjelser er tippet til ugunst for borgere og virksomheder, så skal det politiske svar ikke være at kritisere SKATs medarbejdere. Men i stedet være at ændre SKATs beføjelser. Det arbejde tager jeg på mig som skatteminister.

Det er derfor, at jeg som en del af denne første retssikkerhedspakke gør op med dem begge.

Ud over afskaffelsen af de nævnte beføjelser, så lukker jeg – én gang for alle – SKATs digitale an-meldetjeneste. Det gør jeg, fordi tjenesten kan opfattes som en opfordring til at anmelde sine naboer anonymt. Det skaber mistillid blandt borgerne, og det vil jeg helt principielt ikke være med til.

Desuden skal vi se på reglerne for omkostningsgodtgørelse for selskaber og fonde. Som reglerne er i dag, risikerer en håndværksmester at lide et økonomisk tab, når han vinder en sag over Skatteministeriet, alene fordi han har valgt at drive sin forretning i selskabsform. Hvis vedkommende derimod havde drevet sin forretning som en personligt ejet virksomhed, havde han fået dækket sine udgifter af staten. Det bliver vi nødt til at se på.

Sidst, men ikke mindst, ønsker jeg en fornyet respekt om høringsprocessen, når vi i Skatteministeriet laver lovforslag. Det er helt afgørende, at vi lytter – og i større grad også inddrager – de virksomheder og erhvervsorganisationer som oplever, hvordan reglerne virker i praksis.  Det klare udgangspunkt i Skatteministeriet skal derfor være, at høringsfristen på fire uger overholdes. Kun hvis der er absolut tvingende grunde, fx hvis vi opdager et skattehul, som skal lukkes straks, kan den formelle fire ugers høringsfrist fraviges.

Flere tiltag i vente

Med Retssikkerhedspakke I styrker vi borgernes og virksomhedernes retssikkerhed på en række områder. Dermed lægger vi de første vigtige sten i arbejdet med at genskabe tilliden til skattemyndighederne. En opgave, som kommer til at præge denne regering og min tid som skatteminister.

Til foråret vil jeg i samarbejde og dialog med relevante interessenter præsentere Retssikkerhedspakke II. Her skal vi kigge SKATs kontrolbeføjelser i den såkaldte skattekontrollov efter i sømmene. Og udspillet vil indeholde forslag til, hvordan kontrolbeføjelserne kan blive både tidsvarende og klare i deres udformning. Det vil bidrage yderligere til at styrke borgere og virksomheders retssikkerhed.

Men vi er naturligvis også nødt til at have fokus på den anden del af vægtskålen. Vi skal naturligvis slå hårdt ned på økonomisk kriminalitet, som vi har været vidner til den forgangne uge. Det kan vi ikke leve med. Det krænker i den grad vores retsfølelse. Det er med til at rive tæppet væk under vores lyst til at betale skat.

Det kommer til at blive min hovedopgave for denne regering og for min tid som skatteminister at få genskabt tilliden til SKAT. Og jeg er klar til at tage de nødvendige midler i brug. Nu har jeg præsenteret mit første skridt på vejen.

Kronik bragt i Århus Stiftstidende 6. september.