Gyldig fra

Problemer med import af brugte biler skal stoppes

Hvert år kommer der ca. 50 mia. kr. i statskassen fra motorområdet. Det svarer til ca. 5 procent af alle de skattekroner, der bidrager til vores fælles velfærd. Det er store summer, og de er med til at finansiere vores børnehaver, folkeskoler, sygehuse og mange andre ting, som vi ikke vil undvære i vores velfærdssamfund.

Illustrationsfoto

Hvert år kommer der ca. 50 mia. kr. i statskassen fra motorområdet. Det svarer til ca. 5 procent af alle de skattekroner, der bidrager til vores fælles velfærd. Det er store summer, og de er med til at finansiere vores børnehaver, folkeskoler, sygehuse og mange andre ting, som vi ikke vil undvære i vores velfærdssamfund.

De seneste år har vi desværre set flere tegn på fejl og snyd på motorområdet. Det er faktisk meget enkelt: Det er helt uacceptabelt, at vi kan konstatere en adfærd på motorområdet, hvor der ikke bliver betalt de afgifter, der skal. Det skal stoppes, og jeg er derfor meget tilfreds med, at alle Folketingets partier bakker op om en forstærket indsats. Det er særligt ved import af brugte biler, at vi nu strammer reglerne. Det gør vi, fordi vi kan se, at forhandlere ofte selvanmelder deres brugte importerede biler til en for lav værdi og dermed betaler en for lav registreringsafgift. I næsten 30 pct. af stikprøverne medførte fejlagtige værdifastsættelser en regulering af afgiftsværdien på i gennemsnit ca. 14.000 kr. pr. køretøj. Det tyder altså meget på, at en del af bilbranchen betaler for lidt i afgift.

Den politiske aftale medfører først og fremmest, at vi sætter kontroltrykket op. I løbet af 2020 var det i forvejen planen at hæve kontrollerne af importerede brugte biler fra 2 pct. til 10 pct. Det hæver vi nu yderligere til 15 pct., hvilket betyder omkring 3.000 ekstra kontroller om året afhængigt af antallet af importerede brugte biler.

Men kontrollen skal ikke kun være mere omfattende – den skal også være smartere. Den skal fokuseres på de aktører, som formodes at have sværest ved at overholde reglerne. Derfor er Motorstyrelsen i gang med at udvikle og implementere en ny kontrol- og vej-ledningsstrategi. Den skal hjælpe til at identificere branchens brodne kar, så kontrollen kan målrettes disse og samtidig ikke gøre livet unødigt besværligt for alle dem, der i forvejen følger reglerne.

Derudover fastholder vi den såkaldte kravlegårdsordning. Det betyder helt konkret, at nye virksomheder, der selv skal anmelde deres importerede biler, vil blive fulgt af myndighederne i de første seks måneder og ikke kun tre, som tilgangen tidligere var. På den måde vil vi minimere både bevidste og ubevidste begynderfejl og børnesygdomme.

Aftalen indeholder også initiativer, der reducerer gevinsten ved at snyde med vurderinger af standen for importerede og eksporterede biler. Det skal bidrage til, at standen af brugte biler bliver vurderet mere retvisende i fremtiden.

Alt i alt igangsætter vi en række initiativer, der øger kontrollen med bilbranchen. Regeringen vil sammen med aftalepartierne overvåge udviklingen, og hvis der opstår andre former for uhensigtsmæssig adfærd, skal der ikke herske tvivl om, at vi er klar til yderligere tiltag. Vi skal ganske enkelt komme problemerne til livs på skatte- og afgiftsområdet. Også på motorområdet.