Gyldig fra

Nødvendigt med strengere krav til skatterådgiverne

Regeringen har en klar ambition om at stille strengere krav til skatterådgiverne og en klar forventning til, at de tager et større ansvar for deres rådgivning. Det skriver skatteminister Morten Bødskov i et indlæg bragt i Jyllands-Posten søndag d. 12. november.

Skatteminister Morten Bødskov

Det er afgørende for det danske samfund, at alle betaler den skat, de er forpligtet til, og at ingen undslår sig at bidrage til fællesskabets kasse.

Derfor er det for mig komplet uforståeligt, når folk bevidst vender, drejer og omgår reglerne – udelukkende for deres egen økonomiske gevinst. Aggressiv skatteplanlægning er forargeligt og uacceptabelt.

Derfor er jeg glad for, at regeringen netop har fremsat et lovforslag, der forpligter alle skatterådgivere til at indberette skattemæssige ordninger, der potentielt kan anvendes til aggressiv skatteplanlægning.

Vi har som regering en klar ambition om at stille strengere krav til skatterådgiverne og en klar forventning til, at de tager et større ansvar for deres rådgivning.

Danmark skal gå forrest i kampen mod international skatteundgåelse, og der er indberetningspligten et meget vigtigt værktøj. Derfor forventer jeg også, at mine kollegaer i Folke- tinget vil støtte op om lovforslaget. Der er mange ting, vi kan være uenige om, men at enhver skal svare sit, bør vi alle kunne blive enige om.

Det har været en udfordring at lande på en model, hvor advokater er omfattet af indberetningspligten uden, at det strider mod reglerne om tavshedspligt mellem advokater og deres klienter.

Som tidligere justitsminister er jeg meget bevidst om, at tavshedspligten er bærende for det danske retssamfund. Omvendt må den ikke udnyttes til at dække over rådgivning om aggressiv skatteplanlægning.

Det kommer heller ikke til at være tilfældet, da vi er landet på en model, hvor advokater også er omfattet indberetningspligten.

Med modellen kan der forhåbentligt blive gjort tidligere opmærksom på aggressiv skatteplanlægning, så skattemyndighederne kan sætte en stopper for det.

Vi har alle en pligt for at bidrage til samfundet, og vi må ikke acceptere, at nogle undlader at betale skat på lige fod med andre. Det er en hovedprioritet for regeringen.