Gyldig fra

Kontrollen med international skattesvindel skal styrkes

Danskerne skal have tillid til, at skattemyndighederne opkræver og forvalter vores skattekroner på en ordentlig måde. Tillid til, at alle bidrager til fællesskabet ved at betale den rigtige skat, og at ingen kan få adgang til at snyde og bedrage. Det er en afgørende paragraf i vores samfundskontrakt, og hvis den brydes, så smuldrer det kit, der holder sammen på vores velfærdssamfund. Indlægget er bragt i Børsen d. 28. oktober 2020.

Illustrationsfoto

Svindelen med refusion af udbytteskat står stadig som en af de værste skandaler, vores samfund har oplevet. De seneste dage har Børsen gjort sagen aktuel med en række artikler.

Udbytteskandalen betød, at udenlandske svindlere uberettiget hev 12,7 mia. kr. op af den danske statskasse og slog dybe skår i danskernes tillid til skattemyndighederne. En tillid, vi ikke kan undvære, hvis vores samfundsmodel skal bestå.

Danskerne skal have tillid til, at skattemyndighederne opkræver og forvalter vores skattekroner på en ordentlig måde. Tillid til, at alle bidrager til fællesskabet ved at betale den rigtige skat, og at ingen kan få adgang til at snyde og bedrage. Det er en afgørende paragraf i vores samfundskontrakt, og hvis den brydes, så smuldrer det kit, der holder sammen på vores velfærdssamfund.

Som skatteminister er det derfor mit job at sikre, at vi gør, hvad vi kan, for at udenlandske svindlere får det så svært som overhovedet muligt, hvis de igen måtte udse sig den danske stat som potentielt offer. Og det har vi taget flere vigtige skridt i retning af.

Der er blevet investeret massivt i udbytteområdet siden 2015. Der nu er over 100 medarbejdere på området, og man følger helt andre procedurer end tidligere. Der er dermed etableret en robust kontrol på udbytteområdet, som er på et ekstraordinært højt niveau.

Sagen om udbyttesvindel er desværre ikke den eneste internationale skandale, vi har set de seneste år. Flere andre sager om skattesvindel og aggressiv skatteplanlægning har fået mange til at tvivle på, om alle betaler deres del til fællesskabet.

De seneste år har der været flere eksempler på store globale selskaber, der ikke har levet op til deres del af samfundskontrakten.

Flere multinationale selskaber har med vold og magt forsøgt at planlægge deres aktiviteter, sådan at de lægger så lidt som overhovedet muligt i statskasserne i de lande, hvor de faktisk har tjent deres penge. De har udnyttet forskelle i skattereglerne mellem landene for at kunne betale så lidt skat som muligt. Sådanne aktiviteter er ikke nødvendigvis ulovlige efter gældende regler, men det er min klare holdning, at de stadig er dybt amoralske og skadelige for samfundet.

Når den grådige kapitalisme på denne måde har for frie tøjler, så går det ikke kun udover tilliden i samfundet. Det går også udover statens indtægter og dermed de penge, der er til børnehaver, skoler, hospitaler og alle mulige andre ting, som vi hverken kan eller vil undvære.

Forskere har estimeret, at Danmark årligt går glip af 6,5 mia. kr. til skattely. Det svarer til årslønnen for rundt regnet 16.000 sygeplejersker. Det er dybt forargeligt, og det er noget, som politikere har et ansvar for at stoppe med så effektive midler som muligt.

Det har derfor været en meget vigtig prioritet for regeringen at styrke skattekontrollen massivt. Frem mod 2024 vil vi ansætte 1.000 nye medarbejdere, som skal gøre den danske skattekontrol stærkere over for den nationale såvel som den globale svindel, som udbytteskandalen er det ultimative eksempel på.

Vi er allerede nu ved at ansætte de første 250 medarbejdere, hvoraf 100 skal arbejde med at styrke indsatsen mod skattely og international skatteunddragelse. Og i 2021 påbegynder vi ansættelsen af de næste 250 medarbejdere.

Men løsningen er ikke enkel, og den består af flere dele. Foruden en massiv styrkelse af skattekontrollen er der også behov for et stærkere og mere effektivt internationalt samarbejde. Derfor vil regeringen fortsætte med at skubbe på for højere standarder i forhold til bekæmpelse af skatteundgåelse og aggressiv skatteplanlægning - både globalt og i EU.

Danmark er kun et enkelt land, og der skal der selvfølgelig mere til end vores indsats. Andre lande skal være med. Alligevel er Danmarks arbejde et stærkt og vigtigt bidrag til vores værn imod de aktører, som underminerer sammenhængskraften og svækker tilliden i samfundet. Et arbejde, vi skal fortsætte og forstærke de kommende år.