Gyldig fra

Kampen mod økonomisk kriminalitet skærpes

Selv om den økonomiske kriminalitet bliver mere kompleks og professionel, så er de kriminelle stadig en meget lille minoritet. Dem vil vi gøre livet surt for uden at gøre det besværligt for det store flertal, skriver skatteminister Morten Bødskov i en fælleskronik med justitsminister Nick Hækkerup og erhvervsminister Simon Kollerup.

It Systemer

Af skatteminister Morten Bødskov, justitsminister Nick Hækkerup og erhvervsminister Simon Kollerup 

Det er nemt at oprette en virksomhed i Danmark. Og det er godt for alle dem, der vil drive virksomhed på lovlig vis. 

Men desværre bliver en del af de oprettede virksomheder stiftet alene for at begå økonomisk kriminalitet. Organiserede kriminelle har for let adgang til hurtigt at kunne oprette en virksomhed, bruge den til fx at hvidvaske penge og kort efter lade den gå konkurs. Økonomisk kriminalitet udgør en stadig mere betydningsfuld kriminalitetsform – eksempelvis i rocker- og bandemiljøet. 

Vi har den senere tid set flere eksempler på store svindelsager med hvidvask og omfattende svindel med skatter og afgifter for flere hundrede millioner. 

Det er ganske enkelt foruroligende, at det i Danmark er muligt for kriminelle grupper at snyde statskassen for enorme beløb, der kunne være gået til bedre skoler eller nye hospitaler. Til vores fælles velfærd. 

Når snu bagmænd og skruppelløse kriminelle på den måde stikker hænderne dybt ned i fælleskassen, så bliver vi med god grund forargede. Det svækker den tillid til myndighederne, som hele vores velfærdssamfund bygger på. 

Vi mister troen på fællesskabet, når vi går på arbejde hver dag, tjener en ærlig løn og betaler vores skat, mens andre kan svindle fælleskassen for svimlende summer. Det er gift for sammenhængskraften i vores samfund. Det skal derfor standses med de mest effektive midler. Og det skal have mærkbare konsekvenser. 

Vi må erkende, at selvom myndighederne kæmper en brav kamp, så har den samlede indsats de seneste år ikke været effektiv nok. 

Det skyldes, at den økonomiske kriminalitet er blevet mere kompleks og organiseret. De kriminelle har opfundet – og opfinder stadig – nye metoder, der gør deres aktiviteter mere modstandsdygtige over for myndighedernes indsats. Den udvikling sker på flere parametre. 

Dels er tempoet steget. Dels bliver kriminaliteten mere professionel. Vi ser flere konstruktioner, hvor kriminelle bruger professionel rådgivning til fx at stifte, drive og sløre såkaldte ”skraldespandsvirksomheder” ofte på dækadresser. De virksomheder afregner hverken skatter eller afgifter, og når al værdi er trukket ud af selskabet, bliver de lukket igen og efterlader samfundet med regningen. I nogle tilfælde har bagmændene skabt et helt spindelvæv af virksomheder. 

Den økonomiske kriminalitet går på tværs af myndighedsområder og krydser landegrænser. Det gælder fx hvidvask, stråmænd, skattesvindel og svindel med leasingkøretøjer. Der er derfor ofte ikke bare én myndighed, der kan standse svindlen. 

Regeringen har allerede iværksat en række tiltag for styrke indsatsen mod hvidvask og den organiserede økonomiske kriminalitet. Folketinget behandler bl.a. netop nu et lovforslag om en ny slagkraftig national efterforskningsenhed med fokus på den mest komplekse økonomiske og organiserede kriminalitet. Enheden får navnet National enhed for Særlig Kriminalitet, og den skal sikre mere specialisering, nye værktøjer og styrkede kompetencer og vil være en markant styrkelse af indsatsen, når den er fuldt etableret. 

Samtidig etableres et operativt samarbejde mellem bl.a. politiet, Finanstilsynet, Erhvervsstyrelsen og Skatteforvaltningen og udvalgte private aktører. Det operative samarbejde skal styrke bekæmpelsen og forebyggelsen af hvidvask ved at give politiet et mere målrettet og kvalificeret efterretningsbillede til brug for efterforskning af bl.a. hvidvask. 

Skattekontrollen er også blevet styrket massivt de seneste par år og vil blive det fortsat i den kommende tid. Samtidig har en skærpet indsats på erhvervsområdet forhindret næsten 300 forsøg på at indsætte stråmænd i ledelsen i danske virksomheder siden årsskiftet. 

Men arbejdet stopper ikke her – vi vil iværksætte endnu flere tiltag. 

Et godt samarbejde er en grundlæggende forudsætning for succes i kampen mod økonomisk kriminalitet. Derfor vil regeringen intensivere indsatsen og samarbejdet på tværs af myndigheder. Og her skal Skatteministeriet, Justitsministeriet og Erhvervsministeriet stå i front. 

Den tværgående indsats mellem de tre ministerier skal bygge på fire principper. 

For det første skal vi være på forkant med en styrket tidlig indsats. De brodne kar skal allerhelst opdages og standses, allerede inden de begår kriminalitet. Det er langt det mest effektive at sætte ind, før skaden er sket. Det absolut bedste vil altid være, hvis den økonomiske kriminalitet ikke finder sted. 

Myndighederne skal derfor kunne gribe tidligt ind og stoppe svindlerne i fordøren fx ved at spotte virksomheder, der udelukkende er oprettet med det formål at svindle. De virksomheder skal slet ikke have lov til at komme i gang. 

For det andet skal samarbejdet mellem myndighederne ske mere smidigt. Det er i høj grad nødvendigt, når det handler om at dele information og data. Samtidig er det vigtigt at styrke samarbejdet med relevante private aktører som banker, der spiller en væsentlig rolle i at forebygge og bekæmpe økonomisk kriminalitet. 

For det tredje skal vi være bedre til at bruge og udveksle data. I dag strømmer det ind med data fra udlandet, der potentielt kan bruges til at opspore og standse økonomisk kriminalitet i Danmark. Samtidig er mængden af hvidvaskunderretninger næsten blevet firdoblet fra 2016 til og med 2020. Datamængden er overvældende, og myndighedernes muligheder for hurtigt og nemt at anvende og dele data med hinanden er ikke gode nok. 

Vi skal skabe klarere og hurtigere forretningsgange mellem myndighederne, så vi bedre kan hjælpe hinanden med at opdage og standse både kendte og nye svigtrends. Til det skal myndighederne også udvikle og have nye og bedre værktøjer til deres rådighed; det gælder fx machine learning og avancerede og intelligente søge- og analyseværktøjer. Det hjælper med at finde dem, der svindler, men også til at gennemskue de mange komplekse sager. 

Desværre kommer vi nok aldrig derhen, hvor vi lykkes med at forebygge os ud af al økonomisk kriminalitet. Så parallelt med den målrettede, tidlige indsats, vil vi som det fjerde princip fortsat arbejde med en effektiv kontrol og sanktioner. 

Det skal have mærkbare og tydelige konsekvenser at begå økonomisk kriminalitet. Det gælder for dem, der udfører svindelen. Og det gælder for deres rådgivere; de brodne kar blandt advokater, revisorer og finansielle rådgivere, som står klar med vejledning til, hvordan man kan snyde og slippe uden om fællesskabets regler. Og det gælder for de bagmænd, der ellers forsøger at gemme sig bag stråmandskonstruktioner, falske identiteter eller fiktive adresser. 

Selvom den økonomiske kriminalitet bliver mere kompleks og professionel, så er de kriminelle stadig en meget lille minoritet. Dem vil vi gøre livet surt for uden at gøre det besværligt for det store flertal, der gerne vil drive forretning på lovlig vis. 

Det skal være nemt for de mange – og utrolig svært for de få, der sætter sig selv over fællesskabet for egen vindings skyld.