Gyldig fra

JV vrøvler om klager

JydskeVestkysten hævder i en leder, at regeringen vil begrænse danskernes adgang til at klage over ejendomsvurderingerne. Skatteministeren slår fast, at den påstand er taget ud af det blå.

Illustrationsfoto

Af skatteminister Benny Engelbrecht

I søndags havde JydskeVestkysten en leder med overskriften "Det organiserede plukkeri" om regeringens planer for ejendomsvurderinger. Lederen hævder, at regeringen vil begrænse danskernes adgang til at klage over deres ejendomsvurderinger.

Til oplysning for JV's læsere stammer påstanden fra artikler i hovedstadsaviserne Politiken og Berlingske torsdag og fredag i ugen forinden. Desværre er påstanden i artiklerne taget ud af det blå, og den er blevet klart dementeret i mange medier efterfølgende.

Et enkelt opkald til mig eller Skatteministeriet kunne have revet lederskribenten ud af vildfarelsen. Påstanden stammer fra et regnestykke, som Venstre havde bedt om under forhandlinger om ejendomsvurderingerne og efterfølgende blev lækket med påstand om, at det er regeringens politik.

Jeg vil godt slå helt fast: Der vil ikke være og kommer heller ikke til at være en eneste ejendomsvurdering, som boligejerne ikke har haft eller får mulighed for at klage over.

Det er helt rigtigt, at ejendomsvurderingerne ikke har været gode nok. Nogle vurderinger er for høje, andre er for lave. Det har desværre været en kendsgerning i mange år, langt tilbage i den forrige regerings tid. Undersøgelser foretaget af et uafhængigt ekspertudvalg har dokumenteret, at det er de billigste boliger, der typisk er blevet vurderet for højt. En del af dem ligger netop i Syd-og Sønderjylland.

Denne regering har valgt at gøre noget ved problemet, selv om det er en svær og kompliceret opgave. Derfor nedsatte vi sidste år et udvalg med nogle af de fremmeste eksperter i landet, der skulle komme med forslag til, hvordan man kan gøre det bedre og mere præcist. Udvalget barslede i september med anbefalinger til en ny model for de offentlige ejendomsvurderinger. Men der er ikke tale om en komplet model, og regeringen og Skatteministeriet arbejder nu videre med forslagene, for der er behov for mere træfsikre ejendomsvurderinger.

Det er ikke en opgave, der løses på få måneder. Derfor siger regeringen, at vi i mellemtiden forlænger de eksisterende vurderinger men med en indbygget rabat på 2,5 procent. Og de boliger, der bliver vurderet lavest, får en lidt større rabat på yderligere 2,5 procent, fordi ekspertudvalget dokumenterede, at de især har været vurderet for højt.

Samtidig siger vi, at når de nye vurderinger er på plads i 2017, så vil alle boligejere få genberegnet deres boligskat tilbage til 2011.

Har man betalt for meget i skat, vil pengene automatisk blive tilbagebetalt.

Lad os få fakta ind i debatten.

Jeg har ikke noget problem med at stå på mål for regeringens beslutninger, men jeg vil ikke stå på mål for påstande, som intet har med regeringens politik at gøre.

Bragt i JydskeVestkysten 22. november 2014.