Gyldig fra

Fæl­les EU-moms­reg­ler skal gav­ne dan­ske virk­som­he­der

Danske virksomheder skal have fair og lige konkurrencevilkår i kampen om e-handlen. Desværre er der i dag en række regler på momsområdet, der stikker en kæp i hjulet på de danske forretninger, skriver skatteminister Morten Bødskov, Troels Ravn (S), Rune Lund (EL), Kathrine Olldag (RV) og Carl Valentin (SF). Indlægget er bragt i Børsen d. 21. april.

Danske virksomheder skal have fair og lige konkurrencevilkår i kampen om e-handlen. Desværre er der i dag en række regler på momsområdet, der stikker en kæp i hjulet på de danske forretninger, der konkurrerer med udlandet på nettet. Det vil vi lave om på.

Når en virksomhed uden for EU sælger en vare til en forbruger i Danmark, er varen fritaget for moms, hvis den har en værdi under 80 kr. Det giver den udenlandske virksomhed en konkurrencefordel, som en dansk virksomhed ikke har. Ulige, unfair og uholdbart.

I dag er det samtidig sådan, at en virksomhed i et andet EU-land kan sælge varer til danske forbrugere for i alt op til 280.000 kr. uden dansk moms, men derimod betale momsen i sit hjemland. Det vil ofte være en fordel for den udenlandske virksomhed, fordi langt de fleste EU-lande har lavere momssatser end Danmark. En dansk virksomhed skal selvfølgelig betale dansk moms af salg til danske forbrugere, og derfor stilles den udenlandske virksomhed også her bedre end den danske, selv om de begge sælger samme type vare til danske kunder.

Regeringen og dens støttepartier støtter derfor op om et lovforslag, der skal ændre momsloven på tre afgørende punkter:

For det første vil forslaget fjerne momsfritagelsen for import af varer med en værdi under 80 kr., så fx små kinesiske pakker ikke kan slippe for moms.

For det andet vil forslaget erstatte den nuværende danske grænse på 280.000 kr. med en fælles europæisk grænse på 10.000 euro. Det betyder, at virksomheder, der sælger varer og ydelser til andre europæiske lande, vil skulle betale moms i de lande, de sælger til, så snart de sælger for mere end 10.000 euro i alt. Det vil medføre, at langt flere udenlandske virksomheder, der sælger varer til Danmark, vil skulle betale moms her.

Som det tredje store initiativ skal EU-landenes momsangivelses- og betalingssystem, One Stop Shop, udvides. Systemet gælder i øjeblikket for elektroniske ydelser mm., men det skal gælde for alle former for ydelser og fjernsalg af varer inden for EU. Noget af det mest omkostningstunge for en virksomhed, der gerne vil følge reglerne, er nemlig at være momsregistreret i alle de lande, som virksomheden sælger til. Men med One Stop Shop behøver virksomheden kun at registrere sig ét sted, selvom den sælger til mange forskellige lande. Det er en stor fordel, som kan komme mange danske virksomheder til gavn.