Gyldig fra

En retfærdig børnecheck til EU-borgere

Det er et spørgsmål om ret og rimelighed, at vi udbetaler børnecheck baseret på danske leveomkostninger til børn i EU-lande, hvor det er langt billigere at bo og leve. Det slår skatteministeren fast i dette debatindlæg bragt i Jyllands-Posten den 3. marts.

132103889.jpg

For nylig var der topmøde i Bruxelles, hvor EU’s statsledere forhandlede en aftale på plads, der skal sikre, at Storbritannien forbliver i det europæiske unionsfællesskab. Aftalen, som statsministeren var med til at forhandle hjem, er ikke kun til gavn for briterne – den bliver også til gavn for Danmark og danskerne.

I årene 2008 til 2013 skønnes antallet af udenlandske statsborgere, der modtog en dansk børnecheck til deres børn, der ikke bor i Danmark, at være steget fra ca. 2.700 til ca. 5.100. Uanset om barnet har boet i Bulgarien, Letland eller Polen, hvor leveomkostningerne er vidt forskellige, er der udbetalt fuld børnecheck på et beløb svarende til 14.148 kr. årligt for et barn på fem år.

Spørgsmål om ret og rimelighed

Jeg anerkender, at antallet af udenlandske statsborgere, der sender børnechecken til hjemlandet, ikke er alarmerende højt. Det er heller ikke for at sikre en besparelse i milliardklassen for statskassen, at vi ønsker at indeksere børnechecken. Det er derimod et spørgsmål om ret og rimelighed.

Det er et spørgsmål om, at det ikke er retfærdigt, at vi udbetaler børnecheck baseret på danske leveomkostninger til børn i EU-lande, hvor det er langt billigere at bo og leve.

Som reglerne er i dag, får EU-borgere, der arbejder i Danmark, men har børnene bosat i deres hjemland, udbetalt en fuld dansk børnecheck. I nogle østeuropæiske lande svarer det til en ekstra månedsløn. Det har derfor givet udenlandske statsborgere en uforholdsmæssig stor økonomisk fordel at sende børnechecken hjem til børnene i hjemlandet.

Halvdelen af beløbet i dag

Det har længe været Venstres ønske, at Danmark kan indeksere børnechecken. Beregninger foretaget i Skatteministeriet viser, at indekserede man børnechecken efter købekraften, ville ydelsen til et barn på fem år i Bulgarien være ca. 5.000 kr., i Letland ca. 7.200 kr. og i Polen ca. 6.100 kr. Beløb, der kun udgør op til halvdelen af det faktisk udbetalte beløb på 14.148 kr. årligt.

Aftalen, som EU’s ledere blev enige om forleden, løser den urimelige sag med børnechecks, så Danmark fremover kan indeksere børnechecken, når den sendes ud af landet. Det er kun fair og rimeligt.

Endnu et valgløfte

Ved indførelse af indeksering af børnechecken leverer regeringen på endnu et valgløfte, som Venstre gav i valgkampen. Den sidste hurdle er nu et britisk ja til at forblive i EU ved en folkeafstemning den 23. juni og en efterfølgende lovgivningsproces i EU.

I sin aftenbøn både som politiker og borger må man bede om et britisk ja ved folkeafstemningen til gavn for Danmark såvel som det europæiske fællesskab.