Gyldig fra

Debat om SKAT: Forslag krænker ikke retssikkerheden

Skatteminister Karsten Lauritzen afviser i dette indlæg, bragt 30. oktober i Berlingske, at det går ud over retssikkerheden, hvis forældelsesfristen på gæld til det offentlige udskydes, imens der udvikles et nyt inddrivelsessystem.

Illustrationsfoto

En stor portion skyldnere med gæld til det offentlige ville formentlig klappe i hænderne, hvis vi efter skandalen med it-systemet EFI lod deres mellemværende med det offentlige blive forældet - og på den måde fraskrev os muligheden for at inddrive ubetalte skatteregninger, togbøder, dømte kriminelles sagsomkostninger og alt mulig anden gæld for samlet set milliarder af kroner.

Men gjorde vi det, ville vi samtidig efterlade et stort hul i statskassen i de kommende år. Det ville ramme velfærden, ligesom der ville være færre penge til skattelettelser og andre gode formål.

På den måde ville hullet i statskassen reelt skulle dækkes af det meget store flertal af danskerne, som har betalt, hvad de skal, til det offentlige. Det ville ikke være ret og rimeligt.

I dag fredag 30. oktober førstebehandler Folketinget et lovforslag, som skal sikre, at skyldneres gæld til det offentlige ikke bliver forældet, mens der i de kommende år skal udvikles et helt nyt inddrivelsessystem og SKAT derfor skal sætte manuelt ind i mellemtiden.

Konkret udskyder vi forældelsen i tre år for alle fordringer, der er under inddrivelse.

Kritikere - som i går optrådte her i Berlingske - mener, at retssikkerheden bliver tilsidesat, når det offentlige på den måde tager sig længere tid end beregnet til at hente sine tilgodehavender hjem.

Det er jeg ikke enig i.

Jeg tager retssikkerhed dybt alvorligt, også i vores skattesystem. Men når man har gæld til en offentlig myndighed, så ved man det jo godt. Man er også klar over, at gælden før eller siden skal betales tilbage. Og derfor vil det være mærkeligt, hvis man på grund af et it-system, der ikke fungerer, pludselig slipper for at betale.

Med andre ord: Som skatteminister kan jeg vælge at beskytte skyldnerne, eller jeg kan beskytte alle dem, der ikke vil betale for andres parkeringsbøder. Jeg vælger det sidste. Derfor mener jeg godt, at man ud fra et retssikkerhedssynspunkt kan forsvare forslaget.

På det seneste har der været en række bekymrede røster fremme fra flere kommuner om, hvor mange penge det offentlige går glip af, mens inddrivelsen kører på nødblus. Her vil jeg godt opfordre til, at man ikke går i panik over likviditetsmangel på kort sigt.

Lovforslaget udskyder netop forældelsesfristen, og det betyder, at en stor del af gælden forventes at blive inddrevet igen. Blot sker det på et senere tidspunkt.

Jeg ville selvfølgelig ønske, at det her lovforslag slet ikke var nødvendigt, og jeg anerkender, at det er usædvanligt at bremse fordringers forældelse. Men situationens alvor kalder på ekstraordinære beslutninger.

Jeg er glad for, at et stort flertal i Folketinget bakker op om, at vi i fællesskab skal løse den meget svære situation, som SKAT står i på inddrivelsesområdet. I dag tager vi et af mange skridt på den vej.

Debatindlæg bragt i Berlingske 30. oktober 2015