Gyldig fra

Boligejerne har ret til fair behandling

I sidste uge fik vi alle kendskab til en højst uhensigtsmæssig praksis hos et af vurderingsankenævnene. Hvis der er enkelte sager, der ikke håndteres efter bogen - hvilket der tilsyneladende er tale om - er det vigtigt at få rettet op.

Illustrationsfoto

Af skatteminister Morten Østergaard

I sidste uge fik vi alle kendskab til en højst uhensigtsmæssig praksis hos et af vurderingsankenævnene.

Nemlig, at nævnet i forbindelse med klager over Skats ejendomsvurdering ikke sætter grundværdien på en bolig ned, hvis sagen berører en ejendom i et boligområde, hvor de andre boligejere ikke har klaget. Heller ikke selvom ankenævnet i den konkrete sag vurderer, at grundværdien er for høj -og dermed er forpligtet til at sætte den ned.

En af mine kerneopgaver som skatteminister bliver at genskabe tilliden til ejendomsvurderingssystemet, deriblandt at sikre en høj retssikkerhed.

Ankenævnenes kerneopgave er at håndtere borgernes klager over Skats vurderinger, herunder har nævnene mulighed for at sætte grundværdien ned, hvis de mener, at vurderingen er for høj.

Generelt er min opfattelse, at vurderingsankenævnene udfører deres opgave ordentligt og i overensstemmelse med reglerne. Men hvis der er enkelte sager, der ikke håndteres efter bogen -hvilket der tilsyneladende er tale om -er det vigtigt at få rettet op.

Skatteankestyrelsens direktør har understreget over for mig -og i pressen -at hun tager kontakt til ankenævnene og præciserer deres rolle i forhold til sagsbehandlingen.

Det er jeg tilfreds med.

En borger, der mener, at et ankenævn ikke har sat vurderingen ned på trods af, at nævnet faktisk har skønnet, at vurderingen var for høj, kan desuden fra 1. januar i år få Skatteankestyrelsen til at se på, om sagen skal genoptages af vurderingsankenævnet. Hvis Skatteankestyrelsen vurderer, at sagen skal genoptages, giver styrelsen en begrundelse. Og dermed har borgeren Skatteankestyrelsens argumentation i ryggen, når sagen genoptages. Hvis borgeren efter en genoptagelse fortsat er utilfreds, er der også mulighed for at gå til domstolene.

Når vi til sommer går i gang med forhandlingerne om et nyt og bedre ejendomsvurderingssystem, herunder mulighederne for at klage, er regeringens erklærede mål at øge kvaliteten af vurderingerne.

Bragt i Berlingske 20. februar 2014