Skatteministeriet
Morten Bødskov
Ministerindlæg 23. september 2019

Skatteminister: Regeringen går til kamp mod skatteundgåelse med nyt lovforslag

Ministeren Jeg er glad for, at vi går forrest i kampen mod skatteundgåelse, og jeg står fuldt ud på mål for den danske løsning. Det skriver skatteminister Morten Bødskov i et indlæg bragt i Børsen mandag d. 23. september.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Skatteminister: Regeringen går til kamp mod skatteundgåelse med nyt lovforslag

Tirsdag 17. juni rejste DI i Børsen kritik af regeringens forslag til, hvordan Danmark skal implementere EU-direktivet om såkaldt CFC-beskatning. Direktivet har til formål at forebygge, at virksomheder uretmæssigt flytter skattebetalingen til lavskattelande.

Man kan være uenig i meget EU-politik, men jeg har meget svært ved at forestille mig, at ansvarlige politiske partier ikke mener, Danmark bør deltage fuldt ud i bekæmpelsen af enhver form for skatteundgåelse.

Med EU-direktivet er vi ganske vist tvunget til at udvide det eksisterende danske værn. Men da vi i mange år har haft regler, der effektivt værner mod skatteundgåelse, betyder det, at vi modsat mange af vores nabolande i alt væsentligt allerede levede op til direktivets minimumsregler. Den særlige danske model har endda betydet, at det danske værn mod skatteundgåelse har været specielt stærkt.

Med en række lempelser i forhold til den tidligere regerings forslag har vi, så vidt det var muligt og rimeligt, forsøgt at imødekomme erhvervslivets bekymringer. Men effektive værn mod international skatteundgåelse er en helt central forudsætning for bl.a. at sikre, at værdier skabt i Danmark også beskattes i Danmark. Det bliver derfor ikke med mig som skatteminister, at vi med åbne øjne går ét skridt frem, men samtidig to tilbage, og dermed underminerer allerede opstillede værn mod skatteundgåelse.

Den tidligere VLAK-regerings forslag til implementering af skatteundgåelsesdirektivets såkaldte CFC-regler bortfaldt ved afholdelsen af folketingsvalget. Implementeringsfristen var 1. januar 2019, og EU-Kommissionen har siden rejst sag om traktatkrænkelse pga. manglende implementering. Det er regeringens holdning, at Danmark bør gå forrest i kampen mod skatteundgåelse. Derfor skal vi naturligvis leve op til EU’s mindstekrav. Det gør vi med det lovforslag, regeringen har sendt i høring, som er en videreførelse og udvidelse af den danske model. Det ændrer selvfølgelig ikke på, at vi stadig vil lytte til virksomhederne, og vi har justeret forslaget efter en række af de meldinger, vi har fået. Men et sted står vi fast: Vi kan ikke imødekomme ønskerne om, at der skal foretages såkaldte ”substansvurderinger” af virksomhedernes aktiviteter i andre lande. Det betyder på mere regulært dansk, at vi ikke mener, at de danske myndigheder skal sættes i en nærmest umulig situation ift. at vurdere, om en afdeling af en dansk virksomhed i et andet EU-land rent faktisk har egentlige aktiviteter, eller om det bare er et skuffeselskab, som er oprettet til lejligheden for at undgå at betale dansk skat.

Det skal i øvrigt også nævnes, at regeringen har en ret klar forventning om, at OECD er på vej med anbefalinger om, at alle lande bør indføre regler, der vil minde om principperne i de danske, dvs. uden substanstest. Jeg er glad for, at vi går forrest i kampen mod skatteundgåelse, og jeg står fuldt ud på mål for den danske løsning.