Skatteministeriet
Morten Bødskov
Ministerindlæg 25. september 2019

Der skal ryddes op efter udbytteskandalen

Ministeren Der er brug for at forny og genetablere den samfundskontrakt, der er mellem bankerne og samfundet. Her er min klare forventning, at bankerne forstår og påtager sig deres ansvar. Det skriver skatteminister Morten Bødskov i et indlæg bragt i Politiken onsdag d. 25. september.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Der skal ryddes op efter udbytteskandalen

Endnu en gang har vi været igennem en uge, hvor udbytteområdet har fyldt i medierne. Sagt ganske enkelt: Sagen om formodet svindel med udbytteskat er en af de største skandaler, vi har set. Og jeg forstår den forargelse, den har rejst. Jeg deler den til fulde. Og jeg tror, at tallet 12,7 milliarder kroner har prentet sig ind i mange danskeres bevidsthed.

Det er et svimlende beløb, og det rykker helt grundlæggende ved den tillid, vi skal have til hinanden om, at ingen slipper af sted med at svindle og bedrage fællesskabet i Danmark.

Oveni kan flere medier nu fortælle om velhavende bagmænd, der i sus og dus lever for penge, som er hevet ud af den danske statskasse. Det er grænseoverskridende og fuldstændig uacceptabelt.

Som ny skatteminister er min forventning, at skattemyndighederne får ryddet fuldstændig op og gør alt, hvad der står i deres magt, for at få de uretmæssigt udbetalte penge tilbage, hvor de hører hjemme. Derfor er det også godt, at der er fremdrift i sagen - både strafferetligt og civilretligt. Blandt andet er det lidt af et gennembrud, at Skattestyrelsen for nylig har fået adgang til 9 millioner oplysninger i Dubai, og at de første retsmøder i hovedsvindelsagen i Storbritannien nu er fastlagt til om relativt få måneder.

Samtidig noterer jeg mig, at Skattestyrelsen har bedt en bank i den såkaldte bankordning om at tilbagebetale 900 mio. kr., som banken fejlagtigt har fået refunderet i forbindelse med en sag om en stor udenlandsk pensionskasse. Det er det helt rigtige at gøre, hvis man vurderer, at banken er ansvarlig.

Der er dog ikke noget, der tyder på, at danske banker bevidst har deltaget i organiseret svindel. Skattestyrelsen har konkluderet, at der med den viden, man har i dag, ikke er tale om den samme type svindel i bankordningen, sådan som vi har set i skandalesagen om de 12,7 mia. kr., som har fundet sted i svindlen med blanketter.

Når det er sagt, er det vigtigt at understrege, at udbyttesagen kræver handling, så vi i fremtiden undgår, at noget tilsvarende kan ske igen.

Sagen viser, at der er brug for en ny udbyttemodel, hvor kravene er skrappere, og kontrollen langt stærkere.

Bankerne skal i en ny model påtage sig et langt større ansvar, så vi ikke ser en gentagelse af den gamle bankordning, hvor der har været fejladministration, og hvor grundlaget for refusion af udbytteskat har været utilstrækkeligt. En ordning, som klogelig blev afskaffet i 2015.

Derfor forhandler vi også benhårdt med bankerne om sagen, og jeg mener, at det er i alles interesse, at vi lander en ny model for, hvordan man håndterer udbytteskatten.

Der er brug for at forny og genetablere den samfundskontrakt, der er mellem bankerne og samfundet. Her er min klare forventning, at bankerne forstår og påtager sig deres ansvar.

Som en del af en ny model skal vi have afskaffet ordningen med de såkaldte udbyttefrikort.

Samtidig har jeg bedt Skattestyrelsen om en samlet redegørelse for udbyttefrikortene, så vi i den mellemliggende periode kan sikre en robust administration.

Vi kan ikke have en ordning, hvor aktører fritages fra at betale skat i Danmark, uden at vi hele tiden følger op på, om de fortsat er berettigede til at være i en særordning.

Udbytteskandalen må aldrig gentage sig. Det kræver juridisk og politisk handling, og at bankerne påtager sig et større ansvar. Det vil jeg som minister sætte mig i spidsen for.