Skatteministeriet
Skatteministeriets bygning
Ministerindlæg 8. oktober 2018

Borgfred eller ej – skatteforvaltningen er i fremdrift

Skatteforvaltningen er i fremdrift - også selvom Socialdemokratiet giver udtryk for det modsatte. Sådan skriver skatteminister Karsten Lauritzen i et debatsvar i Jyllands-Posten søndag den 7. oktober 2018.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Borgfred eller ej – skatteforvaltningen er i fremdrift

I alle de mere end 1.000 dage, jeg har været skatteminister, er jeg gået på arbejde for at give danskerne en skatteforvaltning, de kan have tillid til. Jeg erkender, at det tager lang tid, ligesom det også tager lang tid at genopbygge tilliden efter fortidens dårlige beslutninger. Det er der mange årsager til. Og det er ikke en udfordring, vi kan løse med et fingerknips.

Jeg har en ambition om – og leveret på – at vi i fællesskab i Folketinget skaber resultater og tager ansvar for de fejlslagne beslutninger, der har kastet skatteforvaltningen ud i den krise, vi nu er på vej ud af.

For jeg mener faktisk, at vi er på vej ud af krisen. Skatteforvaltningen er i fremdrift. Desværre kan jeg konstatere, at d’herrer Jesper Petersen og Nicolai Wammen i deres indlæg her i avisen den 29. september åbenbart ikke deler min opfattelse.

De får det nærmest til at lyde som om, at tidligere skatteministre – især Venstre-skatteministre – er gået på arbejde med den ambition at ødelægge og nedbryde skatteforvaltningen.

Det er en absurd tankegang. For selvfølgelig er der ingen af mine otte forgængere – røde som blå – der har haft i sinde at ødelægge skatteforvaltningen.

Omvendt kan man sige, at hverken Thor Möger, Holger K., Jonas Dahl, Morten Østergaard eller Benny Engelbrecht investerede særligt mange bøjede 25-ører i skatteforvaltningen i de knap fire år, de sad i min nuværende stol.

Faktisk lod de fem røde skatteministre bevillingen i skatteforvaltningen falde med ca. 300 mio. kr. fra 2011 til 2015. I samme periode faldt antallet af medarbejdere med ca. 1.200.

Derfor ærgrer det mig rigtig meget, at Socialdemokratiet nu kaster den konstruktive tone over bord. I stedet vil de forsøge at score nogle lette point i offentligheden ved at bringe skatteområdet ind i den kommende valgkamp. Og det er heller ikke rimeligt.

Jeg tror også, at det desværre er med til at øge politikerleden, når der er mere fokus på manden end på bolden. Lad mig derfor holde øjet på bolden. Her er en række konkrete resultater, som den nuværende regering – de fleste i samarbejde med Socialdemokratiet – har leveret på.

Først og fremmest har vi sagt farvel til SKAT, der var blevet en for stor styrelse med mange problemsager. I stedet er der nu etableret syv nye og specialiserede fagstyrelser.

Oveni har vi med brede flertal investeret ca. 10,5 mia. kr. i skattevæsenet. Regeringen ønsker derudover på finansloven for 2019 at investere yderligere ca. 2,1 mia. kr., som vi håber at finde opbakning til. Det er altså en kæmpe økonomisk vitaminindsprøjtning til at bringe skatteforvaltningen tilbage på ret køl.

Tilmed er vi i fuld gang med at ansætte mere end 2.000 ekstra medarbejdere i de nye styrelser, der følger med de milliardstore investeringer.

Det har kun ladet sig gøre, fordi vi har haft politisk samling på skatteområdet og arbejdet konstruktivt sammen om at rette op på fortidens fejl. Det vil jeg gerne kvittere for.

For mig handler det altså ikke om borgfred eller ikke borgfred. Det er Christiansborg-retorik og politisk drilleri. Jeg har under den såkaldte borgfred været i utallige samråd indkaldt af alle partier i Folketinget. Ligesom jeg fortsat meget gerne møder op, når oppositionen stiller spørgsmål. Det er en del af vores demokrati. Og det støtter jeg fuldt op om.

For mig handler det derimod om at skubbe skatteforvaltningen i den rigtige retning. Og det vil jeg fortsat gerne gøre i et tæt samarbejde med Socialdemokratiet. Hvis de altså vil.