Skatteministeriet
Dreng Paa Strand
Ministerindlæg 2. oktober 2017

Der kommer et loft - men lad os diskutere, hvor det skal ligge

Børne- og ungeydelse Vi gør især de store flygtningefamilier en bjørnetjeneste, når vi giver dem mulighed for helt eller delvist at leve af vores høje børnecheck. Det skriver skatteminister Karsten Lauritzen i dette debatindlæg, der blev bragt i Politiken den 30. september.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Der kommer et loft - men lad os diskutere, hvor det skal ligge

Er det rimeligt, at en mand kan rykke fra Syrien til Esbjerg, blive familiesammenført med 17 ud af sine i alt 20 børn, som han har med tre forskellige koner – og så stå til at hæve en børnecheck på mere end 200.000 skattefrie kroner her i Danmark?

Nej, mente et bredt flertal i Folketing, da historien i maj sidste år ramte avisforsiderne. Mit gæt er, at flertallet af danskerne har tænkt det samme.

Partierne krævede handling. Regeringen måtte på banen. Og det kom den selvfølgelig. For i Venstre var vi mindst lige så forargede som de andre partier.

Forslaget om at indføre et loft over børnechecken blev bl.a. derfor lanceret igen.

Når vi ønsker at indføre et loft over børnechecken, er der grundlæggende tre årsager til det.

For det første har det aldrig været hensigten med børnechecken, at store børnefamilier skal kunne basere deres økonomi på tilskuddet fra staten.

For det andet hæmmer vi integrationen af de flygtningefamilier, som kommer hertil, hvis de helt eller delvist kan leve af børnechecken – uden at tage et arbejde.

For det tredje vil langt de fleste børnefamilier opleve at få flere penge mellem hænderne, hvis regeringen når i mål med vores forslag til skattereformen, som gavner de 2,5 mio. danskere, der har et fuldtidsarbejde – og dermed også børnefamilierne.

Derfor klinger det lidt hult, når kritikken går på, at regeringen vil gøre det sværere at være børnefamilie i Danmark.

Tillad mig at skyde lidt fakta ind i debatten.

Staten bidrager fremover fortsat massivt til børnefamilierne. Vi vil stadigvæk udbetale børnecheck for mere end 14 mia. kr. om året. Tag fx en familie med tre børn på 1, 6 og 8 år. De vil fortsat få mere end 40.000 kr. skattefrit om året. Det er kun rimeligt.

8 ud af 10 af de familier, som bliver berørt af regeringens loft, har tre børn. I gennemsnit vil de opleve at få ca. 11.000 kr. mere mellem hænderne om året – også selvom loftet over børnechecken rammer – hvis vi får gennemført regeringens forslag til en skattereform.

Samtidig gør vi især store flygtningefamilier en bjørnetjeneste, når vi giver dem mulighed for helt eller delvist at leve af vores høje børnecheck. Derfor vil vores forslag være med til at fremme integrationen og øge flygtninges tilskyndelse til hurtigt at blive selvforsørgende.

Har vi så i regeringen lagt det rigtige snit? Det må forhandlingerne med Folketingets partier vise. Jeg er åben for at diskutere, om der er andre og bedre måder at indrette loftet på – for et loft, det er kun rimeligt.