Skatteministeriet
Lommeregner
Ministerindlæg 2. maj 2017

Skrupforkert påstand at borgere snydes for 79 mia. kr.

Restancer Ikke én borger eller virksomhed har med det nye regnemetode fra PwC fået nedskrevet eller afskrevet deres gæld, skriver skatteminister Karsten Lauritzen i dette indlæg, som blev bragt i Børsen den 1. maj.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Skrupforkert påstand at borgere snydes for 79 mia. kr.

Af skatteminister Karsten Lauritzen

Af Børsens leder onsdag den 26. april og et debatindlæg i onsdagsavisen må den sagesløse læser få det indtryk, at danske skatteydere nu er blevet snydt for 79 mia. kroner i tabt skattegæld. Store og små svindlere slipper ad krogen, må man forstå. Og fulgte man mediebilledet tirsdag og onsdag, er det måske ikke så underligt, at d’herrer Anders Krab-Johansen og David Dreyer – ligesom mange andre danskere – kan have fået det indtryk, at pengene nu pludselig er forsvundet ned i et sort hul.

Jeg medgiver, at det i givet fald ville være forfærdeligt – hvis det da ikke var fordi, at det er skrupforkert.

Debatten om gæld bunder i en ny analyse fra revisionsfirmaet PwC, som Skatteministeriet offentliggjorde tirsdag. Analysen giver et mere retvisende og troværdigt billede af, hvad borgere og virksomheders gæld til det offentlige egentlig er værd.

Danskerne skylder samlet de offentlige kasser ca. 98 mia. kr. Det er bl.a. ubetalte biblioteksbøder, ubetalt ejendomsskat, restskat, p-afgifter og meget andet. Er det ideelt? Nej. Enhver dansker skal naturligvis svare sit, hvis man overhovedet er i stand til det. Når tallet når op på 98 mia. kr., skyldes det, at en stor del af skyldnerne simpelthen ikke har betalingsevne: Kontanthjælpsmodtagere, førtidspensionister eller virksomheder, der er gået konkurs.

Det er ikke SKAT’s skyld. Sådan er samfundet skruet sammen. Samtidig har vi love, der siger, at f.eks. personer med meget lille indkomst ikke får inddrevet deres gæld. Man kan jo ikke klippe håret af en skaldet.

Ligesom en bank opgør sine tilgodehavender realistisk, gør staten nu også. Og den nye model fra PwC – som bl.a. Rigsrevisionen og EU har efterspurgt – viser, at gælden på nuværende tidspunkt er ca. 20 mia. kr. værd. Det er 13 mia. kr. lavere end hidtil opgjort. Dybest set er der tale om ren regnskabsteknik – ikke om penge, der pludselig går tabt.

Derfor er analysen heller ikke, som det påstås, en brugsanvisning til, hvordan borgere kan undgå at betale skat, bøder og p-afgifter til det offentlige.

Jeg kan garantere, at der både fra politisk side og fra skattevæsenets side bliver arbejdet hårdt for, at skyldnere skal betale hver en krone af deres gæld. Ikke én borger eller virksomhed har med det nye regnemetode fra PwC fået nedskrevet eller afskrevet deres gæld.

Til gengæld går vi nu over til at bogføre gælden mere korrekt. Det ser jeg ikke som et problem, men som sund fornuft.