Skatteministeriet
Kvinde kigger på grøntsager
13. januar 2016

Nyt år – nu bliver det billigere at være dansker

SKAT Skatteminister Karsten Lauritzen slår i dette indlæg, bragt 13. januar i Jyllands-Posten, fast, at han vil arbejde hårdt for at indfri regeringens ambition om at gøre det billigere at være dansker.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Nyt år – nu bliver det billigere at være dansker

En splinterny Peugeot 308: 299.990 kr. Spar 18.400 kr.

Det lyder som en reklame fra en bilforhandler. Men det er det ikke. I stedet er det et konkret eksempel på, at det i 2016 er blevet billigere at være dansker, end sidst vi skålede nytåret ind.

Besparelsen består i, at registreringsafgiften er faldet fra 180 til 150 pct. Blot et af flere aftryk, der viser, at Danmark har fået en ny regering, som ønsker at øge danskernes velstand og gøre virksomhederne mere konkurrencedygtige.

I Danmark er vi blandt de førende i verden, når det gælder høj og omfangsrig beskatning. Vi betaler afgifter på el, moms af madvarer og registreringsafgift på biler. Det gør vi, for at vi kan komme gratis på sygehuset, få passet vores børn, mens vi går på arbejde, og få plejet vores ældre, der har knoklet et helt arbejdsliv.

Samfundskontrakt

Jeg forventer ikke, at folk betaler skat med begejstring - som med alle andre regninger kunne vi vel godt tænke os, at den var lidt mindre.

Men grundlæggende anerkender vi den samfundskontrakt, vi er en del af.

Regeringen har en ambition om, at danskerne for fremtiden skal betale lidt mindre, uden at det går ud over velfærdssamfundet. I godt et halvt år har jeg arbejdet for at indfri den ambition.

Jeg påstår ikke, at regeringen allerede har sikret danskerne store og dramatiske skattesænkninger - vi er ikke i mål endnu. Og selvfølgelig gavner det, at regeringen har et parlamentarisk flertal, der også ønsker at sætte skatter og afgifter ned.

De første skridt

Sammen har vi taget de første skridt. Det sker blandt andet ved at fastfryse boligejernes grundskyld i 2016. Vi indfører også en grøn BoligJobordning, der sikrer familierne fradragsret til serviceydelser som at få passet børn, pudset vinduerne og til at få energiforbedret boligen. Bruger man BoligJobordningens fulde fradrag, kan der i 2016 fradrages op til 18.000 kr. mod 15.000 kr. i 2015.

Rigtig mange danskere kan i 2016 også se frem til at modtage et skattekort, hvor beskæftigelsesfradraget er steget med 1.200 kroner til i alt 28.000 kr. Grænsen for, hvornår der skal betales topskat, er steget med 8.100 kr. Det betyder, at ingen danskere med en lønindkomst på under 42.330 kr. om måneden betaler topskat.

Det er to skattelettelser, der blev indført, fordi Venstre bed sig fast i forhandlingsbordet med den daværende SRSF-regering og sikrede en mere blå end rød skattereform i 2012. Men som den tidligere regering også fortjener anerkendelse for.

Hverken mindre skattebillet, lavere registreringsafgift eller højere fradrag gør det alene. Også vores virksomheder er tilgodeset i 2016.

Det er vigtigt, at danske virksomheder kan konkurrere på lige vilkår med udlandet, så de kan skabe vækst og flere private arbejdspladser i Danmark.

Derfor har vi aftalt at påbegynde sænkningen af bo-og gaveafgiften for virksomheder, der står over for et generationsskifte.

Vi har sløjfet den planlagte reklameafgift, som den tidligere regering ønskede at indføre, så virksomhederne ikke oplever nye og flere administrative byrder i 2016. Senere på året bliver den såkaldte NOxafgift sænket til en femtedel. Og endelig fastholder regeringen, at vi fra årsskiftet sænker selskabsskatten fra 23,5 til 22 pct., som det blev aftalt i 2013.

Jeg vil knokle

Jeg anerkender, at disse tiltag ikke er en skattemæssig revolution. Det er tiden slet ikke til. Men skridt for skridt gennemfører vi ændringer, som danskerne kan mærke. I 2016 vil jeg knokle for at indfri min ambition om, at det igen vil blive endnu billigere at være dansker, når vi skåler nytåret 2017 ind.