Skatteministeriet
SKAT Skilt
11. december 2015

Vi har brug for arbejdsro til SKAT

SKAT Skatteminister Karsten Lauritzen, formand for SKATs AC-klub Johanne Legarth Nordmann og forbundsformand for Dansk Told- og Skatteforbund Jørn Rise slår i dette indlæg, bragt 11. december i Politiken, fast, at SKAT har brug for arbejdsro. Det er grundlaget for velfærden, der er på spil.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Vi har brug for arbejdsro til SKAT

Gennem længere tid har SKATog SKATs administration taget avisernes forsider.

Det forstår vi godt. Der har været udfordringer med ejendomsvurderingen, problemer med inddrivelsessystemet EFI og svindlen med udbytterefusion for blot at fremhæve nogle af sagerne.

SKAT står i en meget svær situation. Den skal vi have vendt. Skattesystemet er jo selve grundlaget for, at vi har råd til velfærden.

Vi løser intet ved at blive ved med at slå på SKAT og tro, at der er nemme løsninger.

Derfor vil vi appellere til at give SKAT arbejdsro. Giv nu SKAT tid til at løse den svære opgave, man står over for med at få SKAT på ret køl.

Mange spørger sikkert sig selv om, hvordan det kunne gå så galt. Svaret er ikke enkelt. Og vi er heller ikke nødvendigvis helt enige om svaret.

Skatteområdet har de seneste 10 år gennemgået nogle meget store forandringer, hvor alle opgaverne er blevet centraliseret i staten. Den idé var sådan set god nok. Skatteområdet er meget komplekst - og det at skabe nogle gode faglige miljøer til at løse opgaven gav god mening. Men noget gik galt undervejs.

Forandringerne førte til store ændringer i SKATs organisation. Også for store.

Ressourcerne i SKAT er reduceret markant siden midten af nullerne, og uden at der skete ansættelse af de kompetencer, der var nødvendige for organisationens fortsatte udvikling og effektivisering.

Samtidig må vi konstatere, at nogle af gevinsterne fra effektiviseringer blev høstet for hurtigt. Det er inddrivelsessystemet EFI desværre et meget godt eksempel på.

Der er selvfølgelig andre forklaringer også - men disse var de væsentligste.

SKAT står derfor over for nogle betydelige udfordringer, som skal håndteres, for at SKAT kan komme på ret køl igen.

Med regeringens handleplan "SKAT ud af krisen" er der taget nogle skridt i forhold til at adressere udfordringerne. Vi er enige om, at regeringens handleplan ikke løser alle SKATs problemer her og nu.

Men det er skridt på vejen.

Med regeringens plan for udflytning af statslige arbejdspladser ligger udgangspunktet for SKATs geografiske placering i Danmark nu også fast. Der er brug for ro til SKAT og SKATs medarbejdere til denne proces. Det er vi enige om.

SKAT skal selvfølgelig have de nødvendige ressourcer til at løse opgaven. Her og nu har SKAT med handleplanen fået en planlagt besparelse sat i bero og samtidig fået tilført nye ressourcer til at løfte inddrivelsesopgaven og styrke kontrollen på udbytteområdet.

Vi vil selvfølgelig tage bestik af, om det løft er tilstrækkeligt. Eksempelvis på it-området vil SKATs udskiftning af it-systemer i de kommende år føre til store investeringer.

Her vil det være oplagt at se på, om det rejser et behov for at tilføre SKAT flere ressourcer.

Andre områder kan også komme i spil.

Vi vil naturligvis fortsætte vores dialog om SKATs behov for ressourcer i den forbindelse.

SKATs medarbejdere skal nu have ro til at udføre deres arbejdsopgaver.

Vi skal have genskabt respekten om og tilliden til SKAT. Det mål er vi enige om.