Skatteministeriet
Plante
8. december 2015

Vi dropper store ekstraskatter for fonde

Fonde Skatteminister Karsten Lauritzen slår med dette debatindlæg, bragt 8. december i Børsen, fast, at den såkaldte overførselsregel bevares, hvilket kommer fondsejede selskaber til gode, så længe indkomsten overføres til fonden og uddeles til almennyttige formål.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Vi dropper store ekstraskatter for fonde

Hele det danske samfund nyder godt af, at erhvervsdrivende fonde uddeler milliarder af kroner til almennyttige formål som bl.a. store forskningsprojekter, nye kulturinstitutioner og forbedringer af sundhedsvæsnet.

Derfor har det også gjort indtryk på mig som skatteminister, at flere fonde – ikke mindst her i avisen – har udtrykt bekymring for de ændringer af fondsbeskatning, som regeringen oprindeligt lagde op til i finansloven for næste år.

Og jeg er i store træk enig i bekymringen.

Derfor er jeg også glad for at kunne berolige de erhvervsdrivende fonde med, at vi ikke kommer til at sende en milliardregning af sted.

Efter de seneste ugers debat om skøn og provenuer står det klart, at vi bør bevare den såkaldte overførselsregel. Det betyder konkret, at indkomsten i fondsejede selskaber også til næste år er skattefri, så længe indkomsten overføres til fonden og uddeles til almennyttige formål.

Eller sagt på en anden måde: Erhvervsdrivende fonde bevarer en gunstig skatteregel, der gør det attraktivt for fondene at give penge til gode formål ude i samfundet.

Når vi med finansloven for 2016 stadig justerer en del af fondsbeskatningen – det såkaldte konsolideringsfradrag – er det for at finde penge til nogle meget markante skattelettelser til store dele af erhvervslivet.

F.eks. sænker vi den såkaldte bo- og gaveafgift, så det bliver billigere at lade sin virksomhed gå i arv eller overdrage den til en erhvervsdrivende fond. Det kommer mange familieejede virksomheder i hele landet til gavn.

Erhvervslivet får lavere skat

Samlet set afsætter regeringen omkring 4 mia. kr. næste år til at sænke skatter og afgifter – primært for erhvervslivet. De penge kommer naturligvis også erhvervsdrivende fonde til gode. Det er vigtigt for mig at sige, at fonde også til næste år har gunstige skatteregler sammenlignet med almindelige virksomheder.

I dag kan fonde fradrage uddelinger til almennyttige formål med 125 pct. Med regeringens finanslov for næste år kan fonde fradrage uddelinger med 100 pct., ligesom overførselsreglen som nævnt giver fonde fordelagtige muligheder for skattefri indkomst.

Jeg medgiver, at erhvervsdrivende fonde, der samlet set uddeler omkring 8,5 mia. kr. om året på landsplan, kommer til at betale lidt mere i skat om året. Det er i mine øjne fair.

Med finansloven sikrer regeringen nemlig en mere ensartet erhvervsbeskatning, og det skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark.

Samtidig bevarer erhvervsdrivende fonde gode skattevilkår, som gør det attraktivt at støtte op om gode formål i alle dele af landet.