Skatteministeriet
Togskinner med frost
28. januar 2014

Togfond skaber tusindvis af nye job

Trafik Venstre hævder, at partiet vil have bedre tog og bedre infrastruktur i Danmark. Derfor virker det mærkværdigt, at partiet har så travlt med at kritisere regeringens aftale om Togfonden DK.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Togfond skaber tusindvis af nye job

Af skatteminister Jonas Dahl

Senest her i Randers Amtsavis er Venstres Michael Aastrup Jensen på banen med et indlæg om Togfonden.

Et indlæg, som desværre ikke hænger sammen.

Michael Aastrup Jensen påstår, at regeringen lader Togfonden afhænge af olieprisen. Kritikken viser, at Michael Aastrup Jensen ikke har sat sig ordentligt ind i regeringens politik. Regeringen har afsat finansiering fra en ny og mere retfærdig beskatning i Nordsøen, hvor vi sørger for, at reglerne er ens for alle olieselskaber. Grundige beregninger fra et tværministerielt udvalg peger på, at det vil give cirka 28,5 milliarder kroner ekstra til statskassen henover årene.

Indtægterne er i sagens natur behæftet med usikkerhed, blandt andet på grund af usikkerhed om udviklingen i olieprisen. Men det betyder ikke, at der er usikkerhed omkring Togfonden. Her har regeringen flere gange slået fast, at hvis olieprisen og dermed indtægterne falder, så vil pengene blive fundet andetsteds. Togfonden ligger fast.

Det er et politisk ønske fra denne regering, at vi vil have et grønnere og bedre tognet i Danmark.

Venstres eget forslag til finansiering af Togfonden hænger på den anden side slet ikke sammen. Venstre vil finde pengene via besparelser på den offentlige velfærdsservice.

I stedet for at hente pengene fra olieselskaberne er det sygeplejerskerne, skolelærerne og pædagogerne samt borgere, der benytter sig af den offentlige service, der holder for. Går man deres plan efter i sømmene, viser det sig desuden, at den er markant underfinansieret.

Dernæst påstår Michael Aastrup Jensen, at aftalen om Togfonden DK betyder, at Danmark mister arbejdspladser.

Igen er det helt forkert.

Det grundige analysearbejde, der er gået forud for harmoniseringen af Nordsø-beskatningen, peger på, at der fortsat vil kunne tiltrækkes investeringer til den danske del af Nordsøen.

Desuden vil Togfonden skabe tusindvis af nye grønne job. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har vurderet, at aftalen vil skabe omkring 20.000 nye arbejdspladser.

Spørger man Danske Anlægsentreprenører, er tallet op mod 32.000, hvoraf mange er ufaglærte job.

Alt i alt er aftalen om Togfonden DK en god aftale for Danmark.

Vi sikrer en grøn omstilling af vores tognet, bedre infrastruktur til fordel for alle danskere - særligt dem i yderområderne - og vi skaber tusindvis af nye arbejdspladser.

Hvorfor Venstre ikke ville være med i aftalen, forstår jeg stadig ikke.

Bragt i Randers Amtsavis 28. januar 2014