Skatteministeriet
9. april 2013

Nordsøen er forsat en fin investering. Debatindlæg i Børsen 9. april 2013

Nordsøaftalen Regeringen kan simpelthen ikke forsvare så betydelige forskelle i skattereglerne i forskellige felter, som tilfældet har været. Desuden konkluderede det grundige serviceeftersyn af Nordsøen, at de gamle regler ikke giver en hensigtsmæssig samfundsøkonomisk udnyttelse af ressourcerne.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Nordsøen er forsat en fin investering. Debatindlæg i Børsen 9. april 2013

Af Holger K. Nielsen, skatteminister (SF)

Børsens leder tordnede onsdag i sidste uge mod, at de gamle aftaler for indvinding af gas og olie i Nordsøen nu overføres til regler, som gælder for alle andre i Nordsøen. Ændringer, som regeringen har søsat på baggrund af serviceeftersynet af Nordsøen.

Børsens Steen Leth Jeppesen ser regeringens initiativer som nye skatter for erhvervslivet. Han spår, at selskaber vil trække sig fra indvinding af gas og olie. Desuden er han bekymret for, at provenuet er så usikkert, at regeringens togfond, som finansieres af merprovenuet, bliver et rent fantasiprodukt.

Jeppesen har taget sine sorteste briller på. For det første er der tale om en harmonisering af reglerne. Vi får en langt mere fair beskatning af selskaberne i Nordsøen.

Selvfølgelig vil nogle selskaber med almindelige regler opleve et fald i indtægter, når staten skal have en større andel. Men regeringen kan simpelthen ikke forsvare så betydelige forskelle i skattereglerne i forskellige felter, som tilfældet har været. Desuden konkluderede det grundige serviceeftersyn af Nordsøen, at de gamle regler ikke giver en hensigtsmæssig samfundsøkonomisk udnyttelse af ressourcerne. Bl.a. fordi store skattefradrag har det med at føre til overinvesteringer på nogle felter, mens marginalfelter i dag bliver for hårdt beskattede.

For det andet tyder alt på, at det fortsat kan betale sig for virksomhederne at investere på den nye ordning. Det har A. P. Møller Mærsk og de øvrige DUC-selskaber jo gjort i årevis. Og faktisk investerer DUC nu 4,5 mia. kr. i at udvide Tyra-feltet og signalerer dermed, at Nordsøen fortsat er en fin forretning. Desuden foreslår regeringen en lempelig overgang fra gamle til almindelige regler.

For det tredje pegede VK-regeringens skattekommission jo også på, at licenser på gamle skatteregler burde overgå til de almindelige regler.

Jeg er sikker på, at Nordsø-felterne fortsat er en god investering. Og dermed er regeringens togfond heller ikke ren fantasi. Projektet er meget virkeligt og ganske ambitiøst og skal være med til at gøre togdriften i Danmark endnu grønnere og mere attraktivt for danskerne. Provenuskønnet er i sagens natur usikkert. Men faktisk kan indtægterne vise sig at være højere, end vi har forudsat.

Og så hælder vi jo ikke togfondens 27,5 mia. kr. ud af vinduet. Vi skaber investeringer, der i sidste ende kommer tilbage til samfundet i form af flere arbejdspladser, bedre infrastruktur og grøn udvikling.

Debatindlæg i  Børsen den 9. april 2013