Vores fagområde

Skatteministeriet skaber fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor. Skatteområdet er komplekst og rummer store juridiske og økonomiske udfordringer.

Skatteministeriets arbejde har indflydelse på alle danskeres liv og på al offentlig finansiering. 

Vores arbejde skal leve op til de højeste faglige standarder, og vi skal have både den dybeste faglige specialisering og samtidig det bredeste udsyn og blik for hele samfundet og danskernes behov.

Vores skatte- og afgiftssystem er under konstant forandring og mødes konstant af nye krav fra politikerne, EU og ny teknologi. I Skatteministeriet får du mulighed for at være med til at udvikle nye løsninger på de udfordringer, skatte- og afgiftssystemet stilles overfor.

Skatteministeriet har desuden et stort antal internationale opgaver. Vi har et indgående samarbejde med EU, men vi samarbejder også med andre lande om beskatningsaftaler.

Tæt på det politiske 

Vi arbejder tæt på politikerne og det politiske miljø. Vi rådgiver skatteministeren i aktuelle politiske og økonomiske spørgsmål, har tæt kontakt med Folketingets udvalg og andre politiske aktører på skatte- og afgiftsområdet og udgiver jævnligt rapporter og analyser af relevante skattefaglige temaer.

Samtidig har vi også ansvar for at føre tilsyn med og udvikle koncernens forretning.

Læs mere om Skatteministeriets opgaver og organisation