Udvikling og ledelse

I Skatteministeriet er vi ambitiøse, også på vores medarbejderes vegne. Derfor lægger vi vægt på, at vores medarbejdere og ledere løbende får mulighed for at udvikle sig.

Gode udviklingsmuligheder

Skatteministeriet arbejder aktivt med kompetenceudvikling og karriereplanlægning. Vi lægger vægt på, at du løbende udvikles fagligt såvel som personligt.

Det er vigtigt for os, at vores medarbejdere hele tiden lærer nyt i hverdagen, og at de deler viden med hinanden. Derfor arbejder vi blandt andet på tværs af enhederne, hvis opgaverne indbyder til det.

Medarbejdere har mulighed for at søge nye udfordringer ved at skifte til et andet kontor, indgå i større projekter eller være på turnus i en af koncernens styrelser. Nye kontorchefer rekrutteres desuden ofte blandt gruppen af special- og chefkonsulenter i ministeriet, men der rekrutteres også ledere blandt eksterne ansøgere.

Ledelse i Skatteministeriet

I Skatteministeriet forventer vi, at vores ledere løbende arbejder med at forbedre deres lederskab, og at de sparrer med hinanden om udfordringerne ved at være leder.

God ledelse i Skatteministeriet er evnen til at udøve både strategisk ledelse, faglig ledelse og medarbejderledelse – det hele på en måde, der afspejler departementets værdier. Vi har opstillet lederprofiler, der præcist beskriver kravene til vores ledere.

Alle ledere bliver tilbudt coaching og anden kompetenceudvikling, for eksempel gennem deltagelse i eksterne netværk. Ledere bliver evalueret forbindelse med den årlige medarbejdertilfredshedsundersøgelse.