Når du søger job hos os

Er du blandt de mest kvalificerede ansøgere til en stilling, vil du blive kaldt til samtale. Læs mere om, hvordan du søger, ansættelsesprocessen og din opstart.

Nye stillinger

Vi slår alle ledige stillinger op med en frist på mindst 14 dage. Som nyuddannet lægger vi typisk vægt på dine karakterer, erfaring fra studiejobs og ikke mindst motivation for at arbejde i Skatteministeriet. Som mere erfaren medarbejder lægger vi vægt på relevant erfaring og din evne til at begå dig i en politisk styret organisation.

Du kan se alle ledige stillinger her

Ansættelsesprocessen

Når fristen på opslaget er udløbet, gennemgår vi alle ansøgere og inviterer typisk de 3-5 bedst kvalificerede kandidater ind til den første samtalerunde.

Den første samtale varer mellem 30-60 minutter og drejer sig om dine faglige kompetencer og din motivation for at søge stillingen. Der vil også blive spurgt ind til dine personlige karaktertræk og sociale egenskaber.

Et mindre antal kandidater inviteres til en anden samtalerunde. Her anvendes der typisk en personlighedsanalyse, og i nogle tilfælde vil der blive gennemført en logisk test og/eller business case forud for anden samtale. Til anden samtale vil du som udgangspunkt møde både en kontorchef og en afdelingschef. Der vil typisk blive stillet en række uddybende spørgsmål. 

Vi giver afslag til ansøgere, der ikke får tilbudt stillingen, så hurtigt det kan lade sig gøre.

Opstart

Når du starter i Skatteministeriet, vil du få en makker, som introducerer dig til huset og det sociale miljø. Dernæst vil du blive tilknyttet et introduktionsforløb og få en grundig indføring i organisationen og i de overordnede emner, der er relevante, når man bliver embedsmand i staten. Det vil fx dreje sig om embedsmandsrollen, forvaltningsretlige emner og lovprocessen. 

Introduktionsforløbet giver også mulighed for at danne netværk på tværs af organisationen. Der vil bl.a. være en fælles frokost og rig mulighed for at tage en snak med andre nye kolleger.