Jens er økonom: "En økonom er en der græder over spild"

Jens er uddannet økonom fra Københavns Universitet. Da han i sin tid blev færdig var Skatteministeriet de første til at tilbyde ham et job. Jens har været ansat lige siden, og har derfor en lang historie i Skatteministeriet, hvor han har haft sin gang i mere end 40 år.

I dag sidder Jens i Skatteministeriets departement i et af økonomikontorerne.

Jeg laver metoder til at lave regnestykker, altså provenuregnestykker og samfunds- økonomiske regnestykker. Jeg prøver at forberede det, der bliver aktuelt i skattepolitikken. Altså hvordan skal man se på et spørgsmål, og hvad kunne man eventuelt gøre. Det meste af det, jeg laver, er noget, der skal bruges i fremtiden. Men når det så pludselig bliver aktuelt, at den idé man sidder og arbejder på, bliver brugt, så er man med i den der trummerum i forhold til at være med i det politiske.”, fortæller han.

JH3

Samspil mellem teori og virkelighed
For Jens står arbejdet med de økonomiske teorier som en helt central del af hans virke. Og det er også dem, han finder mest interessant ved arbejdet i departementet.

Det der er spændende ved Skatteministeriet, er arbejdsopgavernes karakter. Jeg er jo økonom, og de fagøkonomiske spørgsmål der står i lærebøger, dem kan man anvende her, og det er også idealet at man anvender lærebøgerne her. Min opgave er netop at forholde mig til, hvad lærebøgerne siger i forhold til et givent spørgsmål.”, fortæller Jens.

Alting tyder på at Jens i Skatteministeriet har fundet sin rette hylde – et sted hvor han kan forene sin passion for teori med praksis.

Hvad er en økonom? Det er en der græder over spild. Det er en følelse. Ligesom et musikalsk menneske får kuldegysninger, når de hører en falsk tone. Altså økonomi er jo
meget virkeligt. Det er meget mere bredt end materialisme, det handler mere generelt om, hvad du har, og hvor meget du kan bruge – det handler om ens generelle velbefindende.”, fortæller Jens.